Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Rett til å endre juridisk kjønn

Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret.

Sist oppdatert: 29.09.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Foto: Unsplash

I 2016 kom Lov om endring av juridisk kjønn

Loven sier at dersom du er bosatt i Norge og opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det du er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret ditt juridiske kjønn.

Når kan endring av juridisk kjønn gjøres?

Har du fylt 16 år kan du selv søke om endring av juridisk kjønn.

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet.

Hvor kan du søke?

Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten).

helsenorge.no kan du lese mer om endring av juridisk kjønn.

""
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Foto: Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?