I 2016 kom Lov om endring av juridisk kjønn

Loven sier at personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn.

Når kan endring av juridisk kjønn gjøres?

Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn.

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet.

Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten).

På helsenorge.no kan du lese mer om endring av juridisk kjønn.