Rett til å endre juridisk kjønn

29.09.2020 Redaksjonen, ung.no

Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret.

Par som holder hender
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Foto: Unsplash

I 2016 kom Lov om endring av juridisk kjønn

Loven sier at dersom du er bosatt i Norge og opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det du er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret ditt juridiske kjønn.

Når kan endring av juridisk kjønn gjøres?

Har du fylt 16 år kan du selv søke om endring av juridisk kjønn.

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet.

Hvor kan du søke?

Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten).

helsenorge.no kan du lese mer om endring av juridisk kjønn.

Par som holder hender
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn. Foto: Unsplash
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Kjønnsidentitet

Les mer

Skeiv

Les mer