I 2016 kom Lov om endring av juridisk kjønn

Loven sier at dersom du er bosatt i Norge og opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det du er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret ditt juridiske kjønn.

Når kan endring av juridisk kjønn gjøres?

Har du fylt 16 år kan du selv søke om endring av juridisk kjønn.

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet.

Hvor kan du søke?

Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten).

helsenorge.no kan du lese mer om endring av juridisk kjønn.