Porno, ikke bare greit

Selv om det ikke er aldersgrense for å se porno, er det grunner til å tenke seg godt om. Blant annet kan det forskyve grensene for hva du aksepterer og ikke.

Sist oppdatert: 29.06.2021 Av: jurister i Bufdir. i samarbeid med ung.no

Gutt ser på porno (colourbox.com)
IKKE EKTE: Porno gir som regel et feil bile av hvordan sex kan være, og kan gi både dårlig selvtillit og selvbilde. Foto: Colourbox

Hvis du ser på porno, kan det påvirke holdninger og gjøre noe med grensene dine for hva som er greit og ikke. Noen opplever også sterke inntrykk som de kanskje ikke er moden nok til å takle.

Vi påvirkes av alt vi ser og hører, og derfor er det lurt å tenke over hvordan du kan påvirkes av å se på porno.

Porno gir sjelden et realistisk bilde av hva som er vanlig sex. Man kan også få lyst til å prøve og etterligne ting fra porno når man har sex, og det kan flytte grenser for hva man blir med på, eller tar andre med på.

Forskjell på fantasi og virkelighet

Det finnes mye porno med aggressive, krenkende eller voldelige elementer, der kvinner ofte blir utsatt for det som er vondt. Ofte ser det ut som om kvinnene i denne typen porno liker det de blir utsatt for, men i virkeligheten stemmer ofte ikke dette. Porno er tross alt bare skuespill.

Flere gutter i en rapport om porno fra Redd Barna sier at de har blitt overrasket over at virkeligheten er annerledes enn det de har sett i porno.

Mange hadde ikke tenkt over at porno er skuespill, og at de som utsettes for ulike ting i porno kanskje ikke egentlig liker det de blir utsatt for.

Porno, selvbilde og selvtillit

Det er viktig å lære seg om kropp og om sex fra andre kilder. Porno er ikke seksualundervisning. Målet for de som lager porno er å tjene penger, og ikke å lære bort grunnleggende ferdigheter for å bli en god sexpartner og få et bra sexliv.

Hvis du sammenligner deg med det du ser og føler at du ikke greier å leve opp til det med utseende eller funksjon, kan det gå ut over både selvbildet ditt og din seksuelle selvtillit. Kanskje gjør det deg mindre sikker i møtet med en du ønsker å ha sex med.

Det som bygger selvbilde og selvtillit, er å øve og bli trygg i situasjonene og få gode opplevelser der du også føler mestring.

At du kjenner deg trygg og avslappet og ikke har prestasjonsangst vil gjøre deg til en god sexpartner.

Avhengighet

Du kan bli avhengig av porno, som av mange andre ting. Det er en avhengighet når du ikke lenger greier å kontrollere bruken og når det går ut over livet på ulike måter.

Kanskje går det ut over forholdet til kjæresten? Noen kan bli mer opptatt av porno enn å gjøre hyggelige ting sammen med kjæresten eller ha sex med kjæresten.

Hvis du ser mye på porno kan det også hende at du stadig trenger å se nye ting for å bli tent, og at du bygger opp en toleranse der du stadig må ha en «større dose» for å få samme tenning. Det kan gjøre at du stadig utvider egne grenser for hva som er greit å se. Med porno kun et tastetrykk unna er det lett å stadig oppsøke grovere og grovere innhold.

I denne artikkelen finner du mange gode tips hvis du føler at du er avhengig av porno, og vil se mindre på det.

Ikke alltid kåt av porno

Stress kan ødelegge evnen til å få ereksjon og nytelse. Hvis det å se porno gir stressreaksjoner fordi du er redd for at noen skal oppdage det, fordi du føler skam eller fordi du har kommet inn i et avhengighetsmønster, er det ikke sikkert du opplever at porno stimulerer til kåthet eller tenning og nytelse som forventet.

Mye bruk av porno kan påvirke fantasiene dine og tenningsmønsteret ditt. Det er bedre å bygge opp gode "indre erotiske bilder" enn å være avhengig av å måtte se porno for å bli kåt.

Hva sier loven?

Det er ingen regel for hvilken alder man minst må ha for å se porno. Selv om det ikke er en slik regel, er det grunner til å tenke seg godt om før man ser porno og loven og det er andre lover om porno du bør kjenne til:

Porno deles også inn i lovlig og ulovlig porno. Bilder eller filmer som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn, er ulovlig å:

  • produsere
  • utgi, selge, tilby eller overlate til en annen
  • skaffe seg tilgang til (for eksempel se på), innføre til Norge, besitte(oppbevare)

Etter straffeloven § 317 er enkelte andre typer porno også ulovlig i Norge. Regelen sier at porno som virker støtende, eller menneskelig nedverdigende, og som for eksempel inneholder lik, dyr vold og tvang er ulovlig. Slik porno er det ulovlig å:

  • utgi, selge eller spre
  • innføre for å spre
  • overlate til personer under 18 år
  • holde offentlig foredrag, forestilling eller utstilling om

Det er lurt å være bevisst og gjøre gode valg, men det er altså ikke straffbart å se på porno som er ulovlig etter regelen i straffeloven § 317.

Porno som ikke kommer inn under definisjonen i straffeloven § 317 (og § 311) er det lovlig å kjøpe. Mange pornosider og butikker har likevel en selvpålagt aldersgrense, og vil ikke la ungdom under 18 år se på eller kjøpe deres produkter.

Konsekvenser

Ikke alle klarer å styre unna ulovlig porno eller opplever at det er nettopp det ulovlige som gir et ekstra kick. Vær bevisst på hva du gjør, så du ikke gjør noe ulovlig! Konsekvensene kan bli anmeldelse og straff for noe som startet uskyldig.

For noen medfører det å se porno dårlig samvittighet, skamfølelse eller påvirkning på seksuallivet eller avhengighet og mye tidsbruk. Hvis det er sånn for deg, kan det kanskje være lurt å justere litt. Skam og nytelse fungerer dårlig sammen.

Noen kommer tilfeldigvis over porno, både lovlig og ulovlig, og kan oppleve å bli skremt av det de ser. Kanskje du da skulle prate med noen om det, så det ikke opplevelsen fortsetter å plage deg?

Det finnes mange du kan chatte med anonymt hvis du vil prate med noen, og du kan også alltid sende inn spørsmål til oss dersom det er noe du lurer på.

Fakta

Mange tar sterk avstand fra porno og mener at pornoindustrien utnytter kvinner og gjør kvinner til objekter. Porno kan sees på som et samfunnsproblem på lik linje med prostitusjon, trafficking og annen kriminalitet.


Noen kritikere mener også pornoindustrien er skaper et galt bilde av hva sex er for den enkelte, og at den er med på å øke sexpresset i samfunnet.

Gutt ser på porno (colourbox.com)
IKKE EKTE: Porno gir som regel et feil bile av hvordan sex kan være, og kan gi både dårlig selvtillit og selvbilde. Foto: Colourbox

Fakta

Mange tar sterk avstand fra porno og mener at pornoindustrien utnytter kvinner og gjør kvinner til objekter. Porno kan sees på som et samfunnsproblem på lik linje med prostitusjon, trafficking og annen kriminalitet.


Noen kritikere mener også pornoindustrien er skaper et galt bilde av hva sex er for den enkelte, og at den er med på å øke sexpresset i samfunnet.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Kriminalitet

Les mer