1. januar 2020 ble toll- og avgiftsfritaket på varer under 350 kroner fjernet for alle næringsmidler, varer med særavgift og varer med restriksjoner. Dette betyr at du må betale moms og eventuell toll og særavgift fra første krone for slike varer.

Næringsmidler er for eksempel matvarer, godterier, brus, kosttilskudd og alt annet som spises og drikkes av mennesker.

Kalkulator

Med tolletaten sin importkalkulator kan du regne ut hvor mye du må betale hvis du kjøper varer fra utlandet.

Toll- og avgiftsfritaket på varer under 350 kroner ble fjernet 1. januar 2020 for alle næringsmidler og varer med særavgift og restriksjoner.

Alle andre varer enn næringsmidler og varer med særavgift og restriksjoner beholder toll- og avgiftsfritaket under 350 kroner frem til 1. april 2020. Det betyr at du foreløpig slipper å betale toll og moms på slike varer hvis varesendingen har en verdi inkludert frakt og forsikring på under 350 kroner.

Les mer om 350-kronersgrensen på toll.no.

Toll og merverdiavgift på varer

 • Merverdiavgift (moms): Momssatsen for næringsmidler er 15 prosent, og for andre varer er den 25 prosent. Du skal betale moms selv om varen er tollfri.
 • Slik regner du ut momsen.

 • Toll: De fleste varer har ikke toll. Forenklet sagt er det bare toll på klær og matvarer. Tollsatsen kan variere både i forhold til type produkt og hvor varen er laget. Importkalkulatoren gir deg svar på hvilken tollsats det er på en god del klær.
 • Særavgifter: For noen varer må du betale særavgifter, se toll.no
 • Pris for fortolling: Den som frakter varen, tar betalt for fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar.

Du må betale avgifter for varen uavhengig av om du kjøper den ny eller brukt.

Du må sjekke nøye før du handler sminke, sjampo, kremer, parfyme og hudpleieprodukter fra utlandet. Dette er i utgangspunktet lov å importere, men ettersom mange av produktene kan være tilsatt stoffer som regnes som legemidler i Norge, kan det være restriksjoner og regler som ikke tillater import.

Les mer om utregning av moms

 

 

Valutakurser

Husk at det er Tolletatens egne valutakurser som gjelder. Se hvilke valutakurser som gjelder på tolletaten sine nettsider (toll.no).

Slik blir varen fortollet

Når en vare blir sendt til Norge, skal den fortolles før du kan ta den i bruk. Fortolling vil si utregning og betaling av moms og eventuell toll eller særavgifter. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen.

Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen) vil ofte automatisk fortolle varen for deg. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tolletaten på dine vegne. Transportøren krever et fortollingsgebyr for dette.

Det er alltid transportøren som tar hånd om varen og som har den lagret hos seg. Hvis du har spørsmål om hvor varen din er, må du alltid kontakte transportøren.

Les om pris for fortolling.

Når betaler du avgiftene?

I noen tilfeller må du betale avgiftene til transportøren før du får utlevert varene. Andre ganger får du utlevert varene, for så å få en regning på fortollingen en stund senere. Det varierer hvor lang tid transportøren bruker på fortollingen, og du må spørre transportøren du bruker om dette.

Som regel er varen ferdig fortollet når du mottar den. I enkelte tilfeller får du likevel varen før den er fortollet. Står det på pakken at du ikke skal åpne den før den er fortollet, eller er du av andre grunner usikker på om du kan ta varen i bruk, må du ta kontakt med transportøren.

Hvis det er særavgifter eller restriksjoner på varen, kan du ikke fortolle den selv.

 

 

Utenlandsk moms

Utenlandsk moms kan være inkludert i prisen du betaler for varen. Det er reglene i det landet du handler i som avgjør om du kan få den tilbakebetalt eller ikke. Les mer om tilbakebetaling av utenlandsk moms på toll.no

Tilbakebetaling, retur eller bytte av vare

Det er mulig å få tilbakebetalt avgifter på varer hvis du bytter eller returnerer varen. Da må du sende søknad om tilbakebetaling av moms til Skatteetaten.

Har du betalt toll, kan du søke til Tolletaten om å få tilbakebetaling her.

Dersom du mener det har skjedd en feil med fortollingen, kan du søke Tolletaten om å rette den her.

Hvis du må sende en vare til reparasjon, kan du lese mer om dette på toll.no sine nettsider.

Forbud og restriksjoner

Noen varer er forbudt å importere av privatpersoner. Andre varer har restriksjoner knyttet til seg. Det betyr at det du må ha en tillatelse eller lisens for å importere varen.

Mer om restriksjoner for slike varer finner du hos den myndigheten som er ansvarlig for regelverket. Eksempler på varer som har en restriksjon knyttet til seg (hvor du må sjekke regelverket):

 • Legemidler
 • Våpen
 • Planter
 • Matvarer
 • Alkohol
 • Truede dyre- og plantearter
 • Kulturminner og antikviteter

Du er ansvarlig

Tolletaten kan kontrollere alle varer som kommer til landet. Du er selv ansvarlig for å følge reglene. Hvis det viser seg at du har bestilt varer som er forbudt i Norge, kan du bli straffeforfulgt.

Bruk av fødselsnummer ved fortolling

Når du deklarerer en vare til Tolletaten, må du også oppgi fødselsnummeret ditt ved deklareringen. Hvis noen andre deklarerer varene på vegne av deg (for eksempel transportøren), trenger vedkommende fødselsnummeret ditt i deklareringen til Tolletaten.

Du kan derfor bli bedt om å oppgi fødselsnummer (11 siffer) når du handler i utenlandske nettbutikker. Hvis du ikke ønsker å oppgi fødselsnummeret til nettbutikken, kan du spørre nettbutikken om du kan oppgi nummeret direkte til transportøren hvis han har behov for det.