Toll og avgifter på varer bestilt fra utlandet

Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk, må du i de fleste tilfeller betale merverdiavgift (moms). Handler du klær, må du i mange tilfeller også betale toll. Noen varer må du også betale særavgift for, f.eks. sukkeravgift.

Sist oppdatert: 01.04.2020 Av: Tolletaten, i samarbeid med ung.no

Toll
TOLL OG MOMS: For de fleste varer du kjøper fra utlandet som koster mer enn 350 kroner må du betale toll og moms.

1. april ble VOEC-ordningen iverksatt. For deg som handler på nett, betyr dette at du betaler 25 % norsk moms direkte ved kjøpet i den utenlandske nettbutikken hvis den er registrert i ordningen. Du finner mer informasjon om VOEC lenger ned i artikkelen.

1. april ble det også innført en overgangsordning. Den betyr i praksis at 350 kroners grensen består inntil videre for kjøp i nettbutikker som ikke er registrerte i VOEC. Rett nedenfor finner du mer informasjon om overgangsordningen.

1. januar 2020 ble toll- og avgiftsfritaket på varer under 350 kroner fjernet for alle næringsmidler, varer med særavgift og varer med restriksjoner. Dette betyr at du må betale moms og eventuell toll og særavgift fra første krone for slike varer. Næringsmidler er for eksempel matvarer, godterier, brus, kosttilskudd og alt annet som spises og drikkes av mennesker. For denne type varer er fjerningen av 350 kroners grensen permanent, og slike varer inngår ikke i VOEC-ordningen.

Overgangsordning fra 1. april for privatpersoner

Fra 1. april har nettbutikker og netthandelsplattformene plikt til å registrere seg og kreve inn 25 % norsk merverdiavgift i VOEC-ordningen. Men da det foreløpig ikke er mange som har registrert seg, vil dette føre til et stort press på Posten og andre transportører siden de da må fortolle disse sendingene som tidligere var fritatt. Derfor er det innført en overgangsordning.

1. april skulle 350 kroners grensen fjernes for alle varer. Men overgangsordningen gir et midlertidig fritak for sendinger med verdi under 350 kroner som kommer fra nettbutikker eller andre selgere som ikke er registrert i VOEC-ordningen.

Det betyr i praksis at 350-kronersgrensen fremdeles gjelder inntil Finansdepartementet bestemmer at den skal fjernes helt, og du slipper å betale importavgifter for slike sendinger. Som nevnt gjelder ikke overgangsordningen dersom du handler matvarer, kosttilskudd etc, da må du uansett betale toll og moms fra først krone.

Hva skjer med varer som er bestilt før 1. april, men som kommer til Norge etter 1. april?

Det er reglene når sendingen blir tollbehandlet som gjelder. Du vil derfor fortsatt slippe å betale avgifter på slike sendinger med verdi under 350 kroner så lenge overgangsordningen gjelder. Dette gjelder for eksempel sendinger som er forsinket på grunn av Coronaviruset.

Disse varene er unntatt, og du må betale importavgifter uavhengig av sendingens verdi:

 • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
 • varer med restriksjoner (f.eks. våpen, alkohol)
 • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Kalkulator

Med tolletaten sin importkalkulator kan du regne ut hvor mye du må betale hvis du kjøper varer fra utlandet.

Vi gjør deg oppmerksom på at kalkulatoren ikke regner ut avgifter på næringsmidler (mat og drikke), varer som har restriksjoner eller varer som har særavgifter.

Les mer om 350-kronersgrensen på toll.no.

Handel fra nettbutikk som ikke er VOEC-registrert

Når sendingen har en totalverdi inkludert fraktkostnadene på 350 kroner eller høyere, må du betale ordinære importavgifter, se under.

Toll og merverdiavgift på varer

Slik regner du ut momsen.

 • Merverdiavgift (moms): Momssatsen for næringsmidler er 15 prosent, og for andre varer er den 25 prosent. Du skal betale moms selv om varen er tollfri.
 • Toll: De fleste varer har ikke toll. Forenklet sagt er det bare toll på klær og matvarer. Tollsatsen kan variere både i forhold til type produkt og hvor varen er laget. Importkalkulatoren gir deg svar på hvilken tollsats det er på en god del klær.
 • Særavgifter: For noen varer må du betale særavgifter, se toll.no
 • Pris for fortolling: Den som frakter varen, tar betalt for fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar.

Du må betale avgifter for varen uavhengig av om du kjøper den ny eller brukt.

Les mer om utregning av moms

Valutakurser

Husk at det er Tolletatens egne valutakurser som gjelder. Se hvilke valutakurser som gjelder på tolletaten sine nettsider (toll.no).

Slik blir varen fortollet

Når en vare blir sendt til Norge, skal den fortolles før du kan ta den i bruk. Fortolling vil si utregning og betaling av moms og eventuell toll eller særavgifter. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen.

Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen) vil ofte automatisk fortolle varen for deg. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tolletaten på dine vegne. Transportøren krever et fortollingsgebyr for dette.

Det er alltid transportøren som tar hånd om varen og som har den lagret hos seg. Hvis du har spørsmål om hvor varen din er, må du alltid kontakte transportøren.

Les om pris for fortolling.

Når betaler du avgiftene?

I noen tilfeller må du betale avgiftene til transportøren før du får utlevert varene. Andre ganger får du utlevert varene, for så å få en regning på fortollingen en stund senere. Det varierer hvor lang tid transportøren bruker på fortollingen, og du må spørre transportøren du bruker om dette.

Som regel er varen ferdig fortollet når du mottar den. I enkelte tilfeller får du likevel varen før den er fortollet. Står det på pakken at du ikke skal åpne den før den er fortollet, eller er du av andre grunner usikker på om du kan ta varen i bruk, må du ta kontakt med transportøren.

Hvis det er særavgifter eller restriksjoner på varen, kan du ikke fortolle den selv.

Utenlandsk moms

Utenlandsk moms kan være inkludert i prisen du betaler for varen. Det er reglene i det landet du handler i som avgjør om du kan få den tilbakebetalt eller ikke. Les mer om tilbakebetaling av utenlandsk moms på toll.no

Tilbakebetaling, retur eller bytte av vare

Det er mulig å få tilbakebetalt avgifter på varer hvis du bytter eller returnerer varen. Da må du sende søknad om tilbakebetaling av moms til Skatteetaten.

Har du betalt toll, kan du søke til Tolletaten om å få tilbakebetaling her.

Dersom du mener det har skjedd en feil med fortollingen, kan du søke Tolletaten om å rette den her.

Hvis du må sende en vare til reparasjon, kan du lese mer om dette på toll.no sine nettsider.

Bruk av fødselsnummer ved fortolling

Når du deklarerer en vare til Tolletaten, må du også oppgi fødselsnummeret ditt ved deklareringen. Hvis noen andre deklarerer varene på vegne av deg (for eksempel transportøren), trenger vedkommende fødselsnummeret ditt i deklareringen til Tolletaten.

Du kan derfor bli bedt om å oppgi fødselsnummer (11 siffer) når du handler i utenlandske nettbutikker som ikke er VOEC-registrerte. Hvis du ikke ønsker å oppgi fødselsnummeret til nettbutikken, kan du spørre nettbutikken om du kan oppgi nummeret direkte til transportøren hvis han har behov for det.

VOEC-ordningen

Hva er VOEC og hvordan fungerer denne ordningen?

Fra 1. april skal utenlandske nettbutikker og nettplattformer registrere seg hos Skatteetaten, og disse vil kreve opp 25 % norsk moms når du handler hos dem. Ordningen kalles VOEC (VAT on E-Commerce) og administreres av Skatteetaten.

VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi fra 1 krone inntil 3 000 kroner. Du kan handle så mange varer du vil og få disse sendt til deg i samme pakke så lenge hver vare har en verdi under 3 000 kroner. Varene du handler innenfor VOEC-ordningen er også tollfrie. Du vil for eksempel ikke betale toll på klær fra en VOEC-registrert nettbutikk.

Men du må betale 25 % norsk moms på det du betaler for alle varene inklusive frakt og andre kostnader.

Nettbutikken eller e-markedsplassen vil kreve opp momsen, akkurat som om du handler fra en norsk nettbutikk. Dette vil også kunne føre til at pakken din passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å belaste deg med toll eller avgifter.

Merk deg at ikke alle typer varer er med i VOEC-ordningen. Disse varene er ikke med:

 • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
 • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
 • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje, smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Handler du slike varer, vil de fortsatt bli fortollet på vanlig måte, og du må betale ordinære importavgifter uansett sendingens verdi. Du vil også måtte betale fortollingsgebyr til transportøren.

Hvordan vet jeg om nettbutikken jeg handler i er VOEC-registrert?

Vi forventer at den aktuelle nettbutikken vil informere om dette på sine sider. Du vil også kunne se det i kassen ved at de legger på 25 % moms når du handler. På Skatteetaten sine nettsider finner du en oversikt over hvilke nettbutikker som er registrert i VOEC-ordningen.

Tilbakebetaling, retur eller bytte av vare i VOEC-ordningen

Returer, bytte av varer og tilbakebetalinger håndteres av nettbutikken. Skal du returnere eller bytte en vare du har kjøpt fra en nettbutikk som er VOEC-registrert, må du kontakte nettbutikken for informasjon om dette.

Forbud og restriksjoner

Noen varer er forbudt å importere av privatpersoner. Andre varer har restriksjoner knyttet til seg. Det betyr at det du må ha en tillatelse eller lisens for å importere varen.

Det er strenge regler for å kunne motta legemidler og tobakksvarer i sendinger fra utlandet. Klikk på lenkene for mer informasjon.

Mer om restriksjoner for slike varer finner du hos den myndigheten som er ansvarlig for regelverket. Eksempler på varer som har en restriksjon knyttet til seg (hvor du må sjekke regelverket):

 • Våpen
 • Planter
 • Matvarer
 • Alkohol
 • Truede dyre- og plantearter
 • Kulturminner og antikviteter

Du må også sjekke nøye før du handler sminke, sjampo, kremer, parfyme og hudpleieprodukter fra utlandet. Dette er i utgangspunktet lov å importere, men ettersom mange av produktene kan være tilsatt stoffer som regnes som legemidler i Norge, kan det være restriksjoner og regler som ikke tillater import.

Du er ansvarlig

Tolletaten kan kontrollere alle varer som kommer til landet. Du er selv ansvarlig for å følge reglene. Hvis det viser seg at du har bestilt varer som er forbudt i Norge, kan du bli straffeforfulgt.

Fakta

 • Fra 1. januar 2020 ble det endringer i hvilke avgifter du må betale hvis du kjøper varer fra utlandet.
 • Importkalkulatoren på toll.no hjelper deg å regne ut hvor mye du skal betale for varen du kjøper.
 • Bøker som kjøpes til eget bruk er fritatt for toll og moms (mva). Les om kjøp av bøker her.
Toll
TOLL OG MOMS: For de fleste varer du kjøper fra utlandet som koster mer enn 350 kroner må du betale toll og moms.

Fakta

 • Fra 1. januar 2020 ble det endringer i hvilke avgifter du må betale hvis du kjøper varer fra utlandet.
 • Importkalkulatoren på toll.no hjelper deg å regne ut hvor mye du skal betale for varen du kjøper.
 • Bøker som kjøpes til eget bruk er fritatt for toll og moms (mva). Les om kjøp av bøker her.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Forbruker

Les mer

Økonomien din

Les mer