Hva er fysioterapi?

Har du plager eller skader i muskler, sener, ledd eller nerver, eller ønsker å forebygge kroppslige plager, kan du søke hjelp hos en fysioterapeut.

Sist oppdatert: 06.09.2022 Av: Fysioterapeuten, ung.no

Person som blir behandlet av en fysioterapeut.
FYSIO: En fysioterapeut kan sette opp treningsopplegg for å rehabilitere allerede oppståtte plager, eller for å forebygge fremtidige plager.

En fysioterapeut kan både forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av ditt problem og hva du selv ønsker hjelp til. Målet er at du skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Her kan du lese mer om hva en fysioterapeut er og gjør.

Ulike retninger innen fysioterapi

Det finnes mange ulike retninger innen fysioterapi. Her får du en liten oversikt:

Det finnes også fysioterapeuter med andre typer spesialkompetanse, for eksempel innenfor områdene hjerte/lunger, nevrologi, ortopedi, eldre og overvekt.

Når bør jeg oppsøke fysioterapeut?

Ved traumer som for eksempel fall, takling eller øvelser utført med mye ytre vekt, der du opplever smerte/hevelse i etterkant, anbefales det å ta en sjekk hos lege eller fysioterapeut. Også hvis plagen ikke har blitt særlig mye bedre etter 1-2 uker.

Fastlegen din kan henvise deg videre til fysioterapi, men du kan også gå direkte til en fysioterapeut uten å ha vært hos fastlegen først.

Ved akutte skader som for eksempel overtråkk, muskelstrekk eller skulder ut av ledd, er det viktig at dette blir behandlet med en gang for å redusere smerter og legge grunnlaget for en god rehabilitering. Du kan lese mer om akuttskadebehandling her.

Hvor jobber fysioterapeuter?

Det finnes fysioterapeuter som jobber i kommunen, på sykehus, rehabiliteringssentre, i tilknytning til treningssentre og fysioterapeuter som jobber privat på klinikk. Noen jobber også med idrettsutøvere, i bedriftshelsetjeneste eller andre steder.

Noen fysioterapeuter og manuellterapeuter har avtale med kommunen. Hos disse får pasienter med forhåndsbestemte plager dekket deler av behandlingsutgiftene. Barn under 16 år slipper å betale egenandel hos fysioterapeuter eller manuellterapeuter med avtale.

Du finner oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd inne på din kommunes hjemmeside.

Klinikkene fysioterapeuter jobber på har ofte også hjemmesider hvor du kan få informasjon.

Fysioterapeuter på ung.no

Det jobber flere fysioterapeuter i ung.no som kan svare på spørsmål om kroppslige plager og trening.

Mange av dere har kanskje opplevd å få til svar at dere bør oppsøke enten lege eller fysioterapeut for å få svar på hva en skade eller plage skyldes. Dette er fordi vi som helsepersonell må undersøke plagen før vi kan si noe om hva det kan være og hva man bør gjøre. Dette er for å være sikre på at vi gir riktig behandling for skaden/plagen. Men det er flott at dere sender inn spørsmål angående dette, slik at vi kan råde dere til hva dere bør gjøre videre.

Ofte gir fysioterapeutene råd om noe du selv må følge opp og gjøre for å forebygge eller bli bedre av noe. Da er behandlingen det du selv gjør, og det må gjøres for å få resultater.

Person som blir behandlet av en fysioterapeut.
FYSIO: En fysioterapeut kan sette opp treningsopplegg for å rehabilitere allerede oppståtte plager, eller for å forebygge fremtidige plager.

Spørsmål og svar

Kilder:

Norges fysioterapiforbund (NFF), Helsenorge.no og Skadefri.no

Offentlig og kvalitetssikret
Fikk du svar på det du lurte på?