Samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917.

Sist oppdatert: 14.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Samenes festdag 6. februar
FØRSTE LANDSMØTET: 6. februar markerer det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim. Det markerte starten på det politiske arbeidet på tvers av landegrensene.

Den 15. nordiske samekonferansen i Helsinki 1992 bestemte at 6. februar skal være samenes nasjonaldag. På denne datoen fant det første samiske landsmøtet sted i 1917, og det markerte starten på det politiske arbeidet på tvers av landegrensene.

Dagen er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland, og dagen har vært feiret siden 1993. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Samenes nasjonalsang og flagg

Samekonferansen i Åre i Sverige bestemte i 1986 at Sámi soga lávlla (Samefolkets sang), skrevet av Isak Saba, skal være samenes nasjonalsang. Konferansen i 1992 vedtok at den offisielle melodien skal være den som Arne Sørlie har komponert, men sangen kan også synges til en tradisjonell joikemelodi fra Varanger i Øst-Finnmark.

Det samiske flagget ble også vedtatt i 1986, og det er utarbeidet en liste over offisielle samiske flaggdager for både Norge, Sverige og Finland. Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) er bare definert som de samiske farger (som er de vanligste fargene i de samiske folkedraktene).

Samenes festdag 6. februar
FØRSTE LANDSMØTET: 6. februar markerer det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim. Det markerte starten på det politiske arbeidet på tvers av landegrensene.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?