Hva er statsborgerskap og hvordan får du det?

Statsborgerskap vil si at du hører hjemme i et land. Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om det.

Sist oppdatert: 20.11.2023 Av: UDI, i samarbeid med ung.no-redaksjonen

""
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører.

Statsborgerskap betyr at du hører til i et land. Når du blir statsborger blir du "medlem" i landet, og får noen ekstra rettigheter og plikter.

Det landet du er statsborger i har et ekstra ansvar for å ta vare på deg.

Hvordan får du norsk statsborgerskap?

Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om å bli det.

Et barn blir født som norsk statsborger hvis én eller begge foreldrene er norske statsborgere. Dette gjelder også hvis barnet blir født i utlandet.

Hvis et barn blir adoptert av en norsk statsborger, blir det også automatisk norsk.

Søke om norsk statsborgerskap

Hvis du er utenlandske statsborger, kan du søke om å bli norsk.

Reglene for hvem som kan søke, varierer ut fra tilknytningen til Norge. Du kan for eksempel ha oppholdstillatelse eller oppholdsrett i Norge, eller du kan være nordisk og bo i Norge.

Du kan få hjelp til å finne ut av hva som gjelder for deg på UDIs nettsider.

Få å søke om statsborgerskap må du:

  • ha klarlagt identiteten din
  • være over 12 år
  • bo i, og ha som plan å fortsette å bo i Norge
  • ha, eller fylle kravene for å få, permanent oppholdstillatelse i Norge
  • ha oppholdt deg lovlig i Norge i til sammen åtte år i løpet av de siste elleve årene. Hvis du har tjent nok penger det siste året, holder det at du har oppholdt deg her lovlig i seks av de siste ti årene.
  • ha bestått prøver i norsk muntlig og samfunnskunnskap (statsborgerprøven)
  • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold. Hvis du er over 15 år og har gjort noe straffbart, får du en tilleggstid før du kan søke.

Det finnes noen unntak fra disse hovedreglene, som du kan lese mer om hos UDI.

Dobbelt eller flere statsborgerskap

Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

For at du skal kunne ha flere statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger i godta dette.

Du må selv undersøke om det andre landet du er statsborger i også godtar at du kan ha flere statsborgerskap, eller om du vil miste det hvis du blir norsk. Det kan du for eksempel gjøre ved å se etter informasjon på en nettside fra myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

Les mer om dobbelt statsborgerskap på udi.no

Er du usikker på om du har norsk statsborgerskap?

For noen er det kanskje ikke like klart om man er norsk statsborger eller ikke.

UDI har derfor laget en guide, der du enkelt kan få svar på dette ved å fylle ut et par spørsmål. Guiden finner du her.

For å lese hva andre lurer på om dette tema, kan du søke på “statsborgerskap” i spørsmål og svar på ung.no

""
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?