Hva er statsborgerskap og hvordan får du det?

Statsborgerskap vil si at du hører hjemme i et land. Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om det.

Sist oppdatert: 09.11.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Norsk pass (colourbox.com)
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører.

Statsborgerskap defineres som det rettslige båndet mellom en person og en stat.

Når et barn blir født, blir barnet automatisk norsk statsborger hvis moren eller faren er norsk statsborger. Dette gjelder også barn som blir adoptert av en norsk statsborger.

Å ha et norsk statsborgerskap innebærer at du har både rettigheter og plikter. Eksempler på dette kan være:

 1. Ubetinget rett til opphold i Norge
 2. Rett til å stemme ved valg
 3. Mulighet til å representere Norge i idrett
 4. Rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen (som hovedregel)
 5. Verneplikt

Søke om norsk statsborgerskap

Ikke alle blir født med norsk statsborgerskap, noen må søke om det.

Reglene for hvem som kan søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. Sjekk hva som gjelder for deg på www.udi.no.

Selv om reglene varierer er det noen krav som gjelder for mange. De fleste som søker statsborgerskap må:

 • ha klarlagt sin identitet
 • være over 12 år
 • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
 • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
 • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
 • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring
 • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper. Les mer på regjeringen sin nettside.

Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap?

Fra og med 1. januar 2020, er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må selv undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk.

Det kan du gjøre for eksempel ved å se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

Les mer om dobbelt statsborgerskap på udi.no

Usikker på om du har norsk statsborgerskap?

For noen er det kanskje ikke like klart om man er norsk statsborger eller ikke.

UDI har derfor laget en guide, der du enkelt kan få svar på dette ved å fylle ut et par spørsmål.

Denne guiden finner du her.

Norsk pass (colourbox.com)
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Demokrati og valg

Les mer