Noen blir norske statsborgere når de blir født, andre kan søke om norsk statsborgerskap.

Et norsk statsborgerskap gir rettigheter som stemmerett og valgbarhet, i tillegg til andre grunnleggende rettigheter. Statsborgerskap gir i tillegg til rettigheter også visse plikter. Verneplikt er et eksempel på dette.

Reglene for hvem som kan søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. Sjekk hva som gjelder for deg på www.udi.no.

FAKTA

Statsborgerloven (lovdata.no)

Kontakt Utlendingdirektoratets (UDI) informasjonsstjeneste direkte for å få svar på det du lurer på: tlf. 23 35 15 00.

Krav til søker

Selv om reglene varierer er det noen krav som gjelder for mange. De fleste som søker statsborgerskap må:

  • ha klarlagt sin identitet
  • være over 12 år
  • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
  • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
  • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
  • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring
  • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper. Les mer på regjeringen sin nettside.

 

Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap?

Fra og med 1. januar 2020,er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk.

Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade.

Les mer om dobbelt statsborgerskap på udi.no