Hvilke virkninger og bivirkninger kan man få av å bruke anabole steroider, og hvorfor skjer dette?

Når man får økt testosteron i kroppen, kan man i starten oppleve økt energi, mindre behov for søvn og hvile, at muskler bygges raskere og at sexlysten øker. Når kroppen etter hvert slutter å produsere testosteron naturlig, vil dette kunne påvirke kropp og hode på mange forskjellige måter og gi fysiske og psykiske bivirkninger.

Se en av filmene til Antdopingskolen nedenfor og lær mer om hvilke konsekvenser dopingbruk kan få for din helse:

Psykiske bivirkninger:

 • Angst
 • Depresjon, i noen tilfeller blir den så sterk at noen ønsker å ta sitt eget liv
 • Avhengighet av steroider
 • Irritasjon eller aggresjon som hos noen kan lede til økt risiko for vold, spesielt hvis man bruker rusmidler
 • Sosial tilbaketrekning
 • Nedsatt impulskontroll
 • Økt sjalusi
 • Økt mistenksomhet
 • Mindre omtanke for andre
 • Søvnproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Mindre energi

Fare for forandringer i hjernen

Det er ikke slik at alle får alle bivirkninger, noen kan få mange, noen får kanskje ingen, noen kan få bivirkninger med en gang, mens andre igjen kanskje ikke får før etter mange års bruk. Grunnen til at det er så store forskjeller er fordi det også er store forskjeller i hvordan man bruker steroidene, og fordi alle kropper er forskjellige og det er derfor forskjell på hvor mye kroppen kan ta i mot av steroidene før det kommer reaksjoner.

Noen kan ta store doser i mange år uten å kjenne noe, mens en annen kanskje kan få bivirkninger allerede helt i starten av sitt bruk. Dette gjør at det er dumt å høre på andres anbefalinger, fordi din kropp vil antageligvis ikke reagere på samme måte. En annen ting som er viktig å vite, er at faren for å utvikle bivirkninger øker om man kombinerer bruk av anabole steroider med alkohol eller andre rusmidler.

Er det lett å avslutte et bruk med steroider?

Å avslutte bruk av steroider kan være vanskelig av forskjellige grunner. Bruken av anabole steroider fører til en forstyrrelse av kroppens egen produksjon av testosteron, og hos noen stoppes denne egenproduksjonen helt opp. Når man stopper å bruke anabole steroider er en vanlig kroppslig reaksjon at testosteronnivået må helt i null før den naturlige produksjonen kommer i gang igjen. Hvor lang tid det tar før kroppen begynner å produsere testosteron naturlig igjen, kan variere veldig fra person til person.

Hvilke stoffer man har tatt, hvor ofte man har tatt dem og hvor lenge, samt mengden av preparatene man har inntatt, kan ha en stor betydning for om kroppens egen produksjon kommer i gang igjen. Hos noen kommer produksjonen aldri i gang.

Tar tid

Det kan ta lang tid for kroppen å hente seg inn igjen etter bruk av anabole steroider, og i den perioden kan brukeren oppleve en del bivirkninger som kan være vanskelig å håndtere alene. Mange brukere kan ha kjent på en følelse av kontroll, overskudd, glede over muskelvekst, økt selvtillit og økt kapasitet på trening mens de har brukt steroider. Når de slutter, kan mange oppleve at alle disse følelsene forsvinner og erstattes med usikkerhet, mindre energi, mindre selvtillit, angst og depresjon. Dette kan det være vanskelig å være alene om, og for mange vil fristelsen til å starte opp igjen med steroider eller andre rusmidler være stor.

 

Søk hjelp til å slutte eller for å få hjelp med bivirkninger

Det kan være mange ulike grunner til at man ønsker kontakt med helsepersonell etter å ha brukt anabole steroider. Noen har kanskje fått fysiske bivirkninger som de trenger hjelp med, andre sliter kanskje med å slutte på egen hånd eller har fått psykiske problemer, mens andre igjen kanskje har både psykiske og fysiske problemer. Du kan få hjelp i helsevesenet uansett hvor små eller store problemer du har.

Oslo Universitetssykehus har et tilbud om en informasjonssamtale der man selv kan ta kontakt på epost, SMS eller telefon for å få informasjon om hva slags hjelp og behandling man kan få. Etter en slik samtale er det valgfritt om man selv ønsker behandling eller ikke, og for hva. Om man ønsker behandling, vil man få videre hjelp til å finne fram til denne. Denne tjenesten kan man ta kontakt med uansett hvor i landet man kommer fra. Om man har andre spørsmål om anabole steroider, kan man ta kontakt med dopingkontakten på chat eller telefon 80050200,(åpningstider er tirsdag-fredag fra kl.11-19)eller send inn et spørsmål her på ung.no.

steroidelab.no kan du ta del i erfaringer fra tidligere brukere og pårørende om virkninger etter bruk. Her kan du se animasjonsfilmer om hvordan anabole steroider virker, lære mer om hvilke virkninger bruk kan føre til og hvilke behandlingstilbud som finnes.