Jenter har også verneplikt

I 2015 innførte vi allmenn verneplikt i Norge. Dette gjør at Forsvaret kan rekruttere de best egnet og mest motiverte menneskene fra hele befolkningen, uavhengig av kjønn.

Sist oppdatert: 15.04.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Jenter i Forsvaret ute på øvelse
VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn. Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Allmenn verneplikt innebærer at alle kvinner og menn fødde etter 1997 kan bli vernepliktige.

Men det betyr ikke at alle kvinner blir kalt inn til tjeneste, eller at det blir kalt inn like mange kvinner og menn. Det betyr at alle blir vurdert likt, og at Forsvaret velger de som er best egnet.

Slik blir du valgt ut til Forsvaret

Er du en av de som blir kalt inn til sesjon, vil du etter sesjonsdagen få svar på om du er kvalifisert til militærtjeneste (tjenestedyktig) eller ikke. Du kan lese mer om sesjon i denne artikkelen og på Forsvaret sine nettsider.

De kvinnene som blir kvalifiserte på sesjon og innkalt til førstegangstjeneste, kan ikke velge dette bort.

Flere tjenestedyktige jenter styrker Forsvaret, fordi de etter lovendringen har fått dobbelt så mange mennesker å velge blant enn før. Dette gjør det enklere for Forsvaret å finne motiverte soldater med riktig kompetanse for å fylle alle de forskjellige oppdragene Forsvaret skal utføre.

Bedre miljø

I avdelinger der begge kjønn er representert, ser man også at det påvirker miljøet og trivselen i positiv retning. Jenter og kvinner er også svært viktig ved for eksempel utenlandstjeneste, siden de kan nå fram til grupper og miljøer som mannlige soldater ikke når.

Fakta

Hvorfor verneplikt for begge kjønn?

  1. I det moderne Norge skal det være like rettigheter og like plikter for begge kjønn.
  2. Forsvaret skal speile det norske samfunnet.
  3. Forsvarets oppgaver og behov vil øke både i bredde og dybde, og da trenger Forsvaret soldater med styrke både i beina og i hodet.
Jenter i Forsvaret ute på øvelse
VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn. Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Fakta

Hvorfor verneplikt for begge kjønn?

  1. I det moderne Norge skal det være like rettigheter og like plikter for begge kjønn.
  2. Forsvaret skal speile det norske samfunnet.
  3. Forsvarets oppgaver og behov vil øke både i bredde og dybde, og da trenger Forsvaret soldater med styrke både i beina og i hodet.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?