Båtførerprøven

Gjennom båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du lærer om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødsituasjoner.

Båtførerprøven er en frivillig, teoretisk prøve, og blir sett på som et godt teoretisk grunnlag for å føre fritidsbåt på inntil 15 meter. Den gir ingen formell kompetanse med hensyn til hvilke fartøy du kan føre, men som fører av fritidsbåt må du ha nødvendige ferdigheter i bruk av båt, slik at navigering og behandling av båten skjer i samsvar med godt sjømannskap. En fin gulrot er at mange forsikringsselskaper gir lavere forsikringspremie når du har båtførerbevis.

Båtførerkurs

Båtførerkurs må ledes av en person med nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, og sensor skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet administrerer båtførerprøven og utarbeider eksamensoppgavene.

Det blir arrangert kurs over hele landet av båtforeninger, båtskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, studieorganisasjoner etc. Kurset har hovedvekt på emnene sjømannskap, navigasjon, lover og regler, og blir avsluttet med en skriftlig eksamen. Etter bestått prøve utsteder sensor båtførerbeviset.

Må du ha båtførerbevis?

Når du har fylt 14 år kan du begynne å ta båtførerbeviset, men du vil ikke få det utstedt før du fyller 16 år. Dersom en person under 16 år avlegger og består prøven, vil personen i første omgang få utstedt en skriftlig bekreftelse med resultatet fra Norsk Test. Ved fylte 16 år kan vedkommende få utstedt båtførerbeviset ved å kontakte Norsk Test.

  A) Er du under 16 åruten bevis kjøre fritidsbåt som ikke:

 • er lenger enn 8 meter

 • har en maks hastighet på 10 knop (når du er ombord)

 • har motor med maks effekt på 10 HK

   

  B) Er du over kan du uten bevis kjøre fritidsbåt som:

 • er inntil 8 meter lang

 • har en motor med maks effekt på 25 HK

   

  C) Er du over 16 år kan du med bevis kjøre fritidsbåt som:

 • er inntil 15 meter

 • har motor med størrre effekt enn 25 HK

Husk at du vil ha mye glede av å ta båtførerprøven selv om du ikke trenger beviset til fritidsbåten du har planer om å bruke. Pensum til båtførerprøven består av følgende tre hoveddeler: "Sjømannskap", "Lover og regler" og "Navigasjon og kartlesing". Båtførerprøven skal teste kandidatens kunnskap i alle tre hoveddeler. Les mer om det du må kunne på www.sjofartsdir.no

Båtførerbevis på nett

Sjøfartsdirektoratet har inngått et samarbeid med Norsk Test, som har lang erfaring med automatisert kunnskapstesting. Det nye tilbudet betyr at kandidatene kan avlegge båtførerprøven på PC i et nettbasert system ved et av de ca 400 testsentere som er godkjent av Norsk Test. En testleder vil være til stede for å klargjøre testen og overvåke gjennomføringen. Umiddelbart etter at testen er avlagt, vil kandidaten få vite om prøven er bestått eller ikke.

Prøv en testversjon av den nye båtførerprøven på sidene til Norsk Test. Her finner du også en oversikt over hvor du kan ta den automatiserte båtførerprøven.

Du kan lese mer om båtførerprøven på sidene til Sjøfartsdirektoratet.