Alt du bør vite om jegerprøven

21.05.2019 Redaksjonen, ung.no

Hvor gammel må du være for å ta jegerprøven? Hvor mye koster det? Og hvordan melder du meg på kurs?

Norsk snaufjell (colourbox.com)
KRAV: I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Likevel finnes det unntak for ungdommer som er mellom 14-16 år.

Aldersgrenser

I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Likevel finnes det unntak for ungdom som er mellom 14-16 år. Fra 14-16 årsalderen kreves det ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt. Skal du være med på opplæringsjakt for storvilt må du derimot ha fylt 16 år, og i tillegg ha bestått jegerprøven. Er du med på opplæringsjakt kan du ikke gå alene, og er du under 18 år må det dokumenteres samtykke fra foresatte.

Når kan jeg jakte alene?

Om du ønsker det, kan du jakte småvilt alene fra du har fylt 16 år, men bare hvis du har bestått jegerprøven. Storvilt kan du jakte alene fra du har fylt 18 år. For å jakte storvilt må du også ha bestått jegerprøven og skyteprøven for storvilt.

Hvor melder jeg meg på kurs?

Det avholdes jegerprøvekurs flere steder i landet. I Norge er det som oftest lokallagene til Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) som avholder jegerprøvekurs. På sidene deres kan du finne kurs nær deg, samt datoer for de ulike kursene. Du kan også finne en oversikt over kursene på naturogmiljo.no. Finner du ikke noe kurstilbud i nærområdet ditt kan du kontakte ditt lokale fylkeslag på e-post eller telefon.

Det er Miljødirektoratet som har det overordnede ansvaret for jegerprøven, men kommunene står for den praktiske gjennomføringen av eksamen.

Hvor mye koster det?

Jegerprøven koster som regel fra cirka 2.000 til 3.500 kroner. Jegerprøveboken og medlemskap er også inkludert i kursprisen. Er du allerede NJFF-medlem får du gjerne den laveste prisen.

Øv deg på nett

Jegerprøvens lærebok er også tilgjengelig på nett. Ønsker du å øve på de ulike kapitlene kan du klikke her. Hver nettbaserte samling avsluttes med testspørsmål som er relevante til jegerprøve-eksamen.

Har du spørsmål om jegerprøven eller ønsker å vite mer, kan du gå inn på Norges Jeger- og Fiskerforbund sine nettsider.

Jegerprøve-eksamen

Når du har gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs skal du ta jegerprøve-eksamen. Når du har startet på kurset må du registrere deg som jegerprøvekandidat. For informasjon om hvordan du gjør dette, og hvordan du skal betale jegerprøvegebyret kan du klikke her.

Har du flere spørsmål om jegerprøve-eksamen kan du besøke nettsiden jegerproveeksamen.no.

Fakta

Hva er forskjellen på småvilt og storvilt?

  • Storvilt defineres som hjort, elg, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
  • Småvilt er alle jaktbare fugler og dyr som hare, bever, rødrev og mårdyr (unntatt jerv). Alle viltarter som ikke er storvilt blir regnet som småvilt.
Norsk snaufjell (colourbox.com)
KRAV: I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Likevel finnes det unntak for ungdommer som er mellom 14-16 år.

Fakta

Hva er forskjellen på småvilt og storvilt?

  • Storvilt defineres som hjort, elg, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
  • Småvilt er alle jaktbare fugler og dyr som hare, bever, rødrev og mårdyr (unntatt jerv). Alle viltarter som ikke er storvilt blir regnet som småvilt.
Temasider

Fritid

Les mer