Hopp til hovedinnholdet

Alt du bør vite om jegerprøven

Norsk snaufjell (colourbox.com)
KRAV: I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Likevel finnes det unntak for ungdommer som er mellom 14-16 år.

Hvor gammel må du være for å ta jegerprøven? Hvor mye koster det? Og hvordan melder du meg på kurs?

Offentlig og kvalitetssikret
Norsk snaufjell (colourbox.com)
KRAV: I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Likevel finnes det unntak for ungdommer som er mellom 14-16 år.

Aldersgrenser

I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Likevel finnes det unntak for ungdom som er mellom 14-16 år. Fra 14-16 årsalderen kreves det ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt. Skal du være med på opplæringsjakt for storvilt må du derimot ha fylt 16 år, og i tillegg ha bestått jegerprøven. Er du med på opplæringsjakt kan du ikke gå alene, og er du under 18 år må det dokumenteres samtykke fra foresatte.

Når kan jeg jakte alene?

Om du ønsker det, kan du jakte småvilt alene fra du har fylt 16 år, men bare hvis du har bestått jegerprøven. Storvilt kan du jakte alene fra du har fylt 18 år. For å jakte storvilt må du også ha bestått jegerprøven og skyteprøven for storvilt.

 

Hvor melder jeg meg på kurs?

Det avholdes jegerprøvekurs flere steder i landet. I Norge er det som oftest lokallagene til Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) som avholder jegerprøvekurs. På sidene deres kan du finne kurs nær deg, samt datoer for de ulike kursene. Du kan også finne en oversikt over kursene på naturogmiljo.no. Finner du ikke noe kurstilbud i nærområdet ditt kan du kontakte ditt lokale fylkeslag på e-post eller telefon.

Det er Miljødirektoratet som har det overordnede ansvaret for jegerprøven, men kommunene står for den praktiske gjennomføringen av eksamen.

Hvor mye koster det?

Jegerprøven koster som regel fra cirka 2.000 til 3.500 kroner. Jegerprøveboken og medlemskap er også inkludert i kursprisen. Er du allerede NJFF-medlem får du gjerne den laveste prisen.

Øv deg på nett

Jegerprøvens lærebok er også tilgjengelig på nett. Ønsker du å øve på de ulike kapitlene kan du klikke her. Hver nettbaserte samling avsluttes med testspørsmål som er relevante til jegerprøve-eksamen.

Har du spørsmål om jegerprøven eller ønsker å vite mer, kan du gå inn på Norges Jeger- og Fiskerforbund sine nettsider.

 

Jegerprøve-eksamen

Når du har gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs skal du ta jegerprøve-eksamen. Når du har startet på kurset må du registrere deg som jegerprøvekandidat. For informasjon om hvordan du gjør dette, og hvordan du skal betale jegerprøvegebyret kan du klikke her.

Har du flere spørsmål om jegerprøve-eksamen kan du besøke nettsiden jegerproveeksamen.no.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
22.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg eie våpen når jeg er 16 år og har jegerprøve?
Hei Av våpenloven § 7 fremgår det at enhver som skal erverve våpen, må ha tillatelse fra politimesteren. I utgangspunktet gis ikke slik tillatel...
Kan jeg som er 14 år delta på jakt
Hei Slik jeg forstår deg, lurer du på om du kan delta på fuglejakt.    Det skilles mellom småviltjakt og storviltjakt. Å jakte på fugl, reg...
Kan jeg jakte småvilt med andres våpen uten tillatelse?
Hei Det fremgår av loven at dersom du skal jakte alene før du har fylt 18 år krever våpenloven at du har tillatelse fra politimesteren til å in...
Eg lurer på om man kan gå alene på småviltjakt når man er fylt 16 år og har tatt jegerprøven?
Hei Fra du har fylt 16 år kan du utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år og har gjennomført og bestått jegerprøven. ...
Oppbevaring av jaktvåpen
Hei Utleier vil neppe kunne kaste deg ut for å oppbevare lovlig jaktvåpen. For at utleier skal kunne si opp, eller heve, husleieavtalen, på dette ...
Hei, hva er aldersgrensen på våpentillatelse med godkjent jegerprøve?
Hei Det finnes en rekke våpen det er lovlig å eie i Norge. Etter våpenloven § 7 skal den som skal eie våpen ha "behov eller annen rimelig gru...
Opplæringsjakt - Hvilke dyr kan jeg jakte og hvilke våpen kan jeg bruke?
Hei Siden du er mellom 14 og 16 kan du delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed, ...
Spørsmål om våpentillatelse
Hei Utgangspunktet etter våpenloven § 7 er at det ikke gis våpentillatelse til personer under 18 år. Men så står det videre at "Unntak kan i s...
Kan jeg som er 18 jakte uten å ha tatt noen prøver?
Hei Nei, det kan du ikke. Alle som driver jakt skal være registrert i Det norske jegerregisteret og ha betalt jegeravgiften. Dette kan du lese mer ...
Spørs om aldersgrense for opplæringsjakt
Hei Aldersgrensen for opplæringsjakt , er 14 år for småviltjakt og 16 år for storvilt. Videre er det krav om samtykke fra fra foreldre/verge, bå...
Kan man våpendispensasjon fra man er 16 hvis man har bestått jegerprøve?
Hei Ja, man kan få dispensasjon fra 18-års grensen for å eie våpen, hvis man har fylt 16 år og har bestått jegerprøven. Dette følger av våpe...
Se alle