Alt du må vite om jegerprøven

Hvor gammel må du være for å ta jegerprøven? Hvor mye koster det? Og hvordan melder du deg på kurs? Her får du en oversikt.

Sist oppdatert: 24.01.2023 Av: Redaksjonen, ung.nou

""
JAKT: I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Den kan du ta fra det året du fyller 14. Foto: Unsplash/Vidar Nordli-Mathisen

Hvis du skal jakte vilt i Norge, må du ha kunnskap om blant annet jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap og regelverk.

I tillegg er det viktig å ha riktige holdninger. Derfor er det krav om at alle nye jegere må bestå jegerprøven.

Aldersgrenser

  • Du kan ta jegerprøven fra det året du fyller 14.
  • For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Likevel kan du delta på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 14 år til du er fylt 16.
  • For å drive jakt på storvilt må du være 18 år, men du kan likevel være med på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 16 til du er 18 år, så lenge du har avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere.

I Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kan du kan lese mer om aldersgrenser for jakt.

Hvor melder jeg meg på kurs?

Det avholdes jegerprøvekurs flere steder i landet, og det er som oftest lokallagene til Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) som avholder dem. Jegerprøvekurset består av 30 timer fordelt på ni obligatoriske samlinger.

På NJFF sine nettsider kan du finne en oversikt over kurs nær deg, samt datoer for de ulike kursene. Her kan du også lese mer om hva du lærer på hver enkelt samling.

Hvor mye koster det?

Jegerprøvekurset koster som oftest mellom 2000 – 3500 kr, avhengig om du har medlemskap i NJFF eller ikke.

Den som skal gå opp til eksamen må også betale et jegerprøvegebyr på 360 kroner som gjelder for ett eksamensforsøk.

Jegerprøve-eksamen

Etter at du har gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs skal du ta jegerprøve-eksamen. Når du har startet på kurset må du registrere deg som jegerprøvekandidat. For informasjon om hvordan du gjør dette, og hvordan du skal betale jegerprøvegebyret kan du klikke her.

Har du flere spørsmål om jegerprøve-eksamen kan du besøke nettsiden jegerproveeksamen.no.

Fakta

Hva er forskjellen på småvilt og storvilt?

  • Storvilt defineres som hjort, elg, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
  • Småvilt er alle jaktbare fugler og dyr som hare, bever, rødrev og mårdyr (unntatt jerv). Alle viltarter som ikke er storvilt blir regnet som småvilt.
""
JAKT: I Norge er det krav om at alle som ønsker å jakte må bestå jegerprøven først. Den kan du ta fra det året du fyller 14. Foto: Unsplash/Vidar Nordli-Mathisen

Fakta

Hva er forskjellen på småvilt og storvilt?

  • Storvilt defineres som hjort, elg, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
  • Småvilt er alle jaktbare fugler og dyr som hare, bever, rødrev og mårdyr (unntatt jerv). Alle viltarter som ikke er storvilt blir regnet som småvilt.

Spørsmål og svar

Temasider