Operasjon Dagsverk, også kjent som OD-dagen er Norges største solidateritetsaksjon og arrangeres for, av og med ungdom. Aksjonen arrangerer både en internasjonal uke og OD-dagen. I løpet av disse dagene ønsker Operasjon Dagsverk å skape refleksjon rundt kompliserte spørsmål som fattigdom, barnebruder og andre strukturer i verden som gjør at mange opplever urettferdighet.

Om OD-dagen

På selve OD-dagen skal alle skoleungdommer som deltar i organisasjonen gi opp en dag av egen utdanning, for å samle inn penger til utdanning og bistand til folk i land som trenger det. Årlig jobbes det inn omtrent 30 millioner kroner på OD-dagen, og Operasjon Dagsverk lover også at maks 15 prosent av de innjobbede midlene går til administrasjon og kampanje.

2019: 40.000 unge i DR Kongo risikerer daglig livet i gruver for mineralene mobilene våre lages av. OD 2019 skal bidra til at disse ungdommene får en bedre hverdag.

Internasjonal uke

I løpet av den internasjonale uken skal skolene som deltar sette fokus på et prosjekt. Dette prosjektet velges hvert år ut av norske elever, og i løpet av den internasjonale uken skal elevene lære mer om prosjektet, men også om solidaritet, frivillighet og hvorfor forskjellene i verden øker. Tidligere prosjekter Operasjon dagsverk har satt fokus på er kastesystemet i Nepal, vestens syn på Afrika, og vold i skolen i Mellom-Amerika.

 

Hvem bestemmer i Operasjon Dagsverk?

I Operasjon Dagsverk er det ungdommene som bestemmer. Derfor er alle de ulike organisasjonsleddene i aksjonen bygget opp av ungdommer mellom 13-19 år. De ulike leddene består av Elevtinget, OD-styret, hovedkomitéen, distriktskomitéene og skolekomitéene. Du kan lese mer om hva de ulike organisasjonsleddene gjør her.