Operasjon Dagsverk, også kjent som OD-dagen er Norges største solidateritetsaksjon og arrangeres for, av og med ungdom. Aksjonen arrangerer både en internasjonal uke (IU) og OD-dagen. I løpet av disse dagene ønsker Operasjon Dagsverk å skape refleksjon rundt kompliserte spørsmål omkring fattigdom, flukt, bærekraftig utvikling, og andre strukturer i verden som skaper urettferdighet.

Om OD-dagen

På selve OD-dagen jobber ungdom på skoler som deltar å gi en dag av egen utdanning, for å jobbe inn penger til ungdom i land som trenger det.

Årlig jobbes det inn omtrent 20-25 millioner kroner på OD-dagen, og Operasjon Dagsverk lover at 91 prosent av pengene går til formålet.

Internasjonal uke

I løpet av Internasjonal Uke (IU) skal skolene som deltar sette fokus på global urettferdighet og et prosjekt. Dette prosjektet velges hvert år på Elevtinget med stemmer fra elever ved skoler i hele Norge.

I løpet av Internasjonal Uke skal elevene lære mer om prosjektet, men også om solidaritet, frivillighet og hvorfor forskjellene i verden øker.

Tidligere prosjekter Operasjon Dagsverk har fokusert på blant annet traumer og flukt i Nord-Uganda, gruvearbeid og mineralutvinning i DR Kongo, kastesystemet i Nepal, vestens syn på Afrika, og vold i skolen i Mellom-Amerika.

Hvem bestemmer i Operasjon Dagsverk?

I Operasjon Dagsverk er det ungdommene som bestemmer. Derfor er alt arbeid i Operasjon Dagsverk ledet av ungdom. Alle de ulike organisasjonsleddene i aksjonen er bygget opp av ungdommer mellom 13-25 år. De ulike leddene består av Elevtinget, OD-styret, Hovedkomitéen, Distriktskomitéene og Skolekomitéene. Du kan lese mer om hva de ulike organisasjonsleddene gjør her.