Hva du kan forvente av tilbud

Svangerskapskontrollene skal sørge for at du får råd og veiledning slik at både du og barnet har det best mulig. Det er også et mål å avdekke eventuelle avvik slik at du får den oppfølgingen eller behandlingen du trenger. Du får informasjon om rutineundersøkelser i tillegg til informasjon og veiledning knyttet til levevaner i graviditeten. Du velger selv om du ønsker å gå til lege, til jordmor eller til begge i løpet av svangerskapet.

Når fødselen nærmere seg vil jordmor samtale med deg om fødselen. Forberedelse til barseltid og amming vil også være tema i konsultasjonene. Noen jordmødre eller fødeavdelinger gir også tilbud om fødselsforberedende kurs.

Hva kan du prate om

Hos lege eller jordmor kan du spørre om alt du lurer på om graviditeten. De vil også ta opp ulike tema som de mener er av betydning. De vil prate om hvordan det er sunt å leve når du er gravid, de vil prate om hvordan du har det og om faktorer i livet ditt som virker inn på graviditeten - eller motsatt, slik som skole, arbeid, kjæresteliv og sosialt liv ellers. De vil også informere deg om dine rettigheter og plikter.

FAKTA

Graviditet er en normaltilstand, men det er lurt å gå til lege eller jordmor for oppfølging og kontroll for å pratet om det du lurer på, søke fødeplass og sjekke at alt er bra med barnet i magen og med helsa di.

Aktuelle temaer kan for eksempel være:

 • kosthold, trening, røyking og alkohol
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • partners rolle under fødselen
 • Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:
 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjoner
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

 

Partnere kan også være med

Hvis du ønsker det kan du ha med partner på undersøkelsene hos jordmor/lege og på ultralydundersøkelsen. Du kan også ha med en annen, for eksempel mor, søster eller en venn. Det kan være fint å ha med partneren på noen av undersøkelsene, men det kan også være bra å ha noen timer alene med jordmor eller lege for å kunne snakke helt fritt. Det er også fint for partneren å få være med å få anledning til å selv stille spørsmål og få direkte informasjon om svangerskapet og om den forestående fødselen.

Intervallene for timene hos lege/jordmor kan variere, men anbefalingen er i utgangspunktet slik:

 • Første kontroll: Uke 6- 12
 • Andre kontroll: Uke18 Ultralydundersøkelse
 • Tredje kontroll: Uke 24
 • Fjerde kontroll: Uke 28
 • Femte kontroll: Uke 32
 • Sjette kontroll: Uke 36
 • Sjuende kontroll: Uke 38
 • Åttende kontroll: Uke 40
 • Niende kontroll: uke 41 (hvis du ikke har født)

Noen vil ha behov for avtale oftere enn dette fordi det er noe spesielt som bør følges opp, eller fordi man selv føler et behov for det.

Du kan lese mer om hva som skjer på de ulike kontrollene på Helsenorge.

Graviditet er ingen sykdom, men en normaltilstand

Når du er gravid, kan du leve stort sett som før. De fleste føler seg friske og opplagte gjennom det meste av svangerskapet og kan gå på skole eller jobbe nesten frem til fødselen. Noen kan dessverre ha ulike plager som for eksempel kvalme den første tiden, og det er normalt å føle seg litt mer sliten og tung i kroppen mot slutten av svangerskapet. På Helsenorge kan du lese mer om vanlige plager for gravide.

Det er viktig å leve sunt både av hensyn til deg selv og til barnet i magen. Sunt kosthold og mosjon er viktig, og som for mange andre finnes det noen enkle tips til gode matvaner også når du er gravid:

 • ​Spis «fem om dagen» – tre porsjoner grønnsaker og to porsjoner frukt.
 • Velg kokte eller bakte poteter fremfor pommes frites.
 • Spis grove korn- og brødvarer.
 • Spis fisk to-tre ganger i uken.
 • Varier mellom mager og fet fisk.​
 • Velg magre kjøtt- og meieriprodukter.
 • Velg grove kornprodukter – gjerne fullkornsvarianter.
 • Velg myk vegetabilsk margarin eller olje.
 • Kutt ned på inntaket av sukker.
 • Vær varsom med salt.

Les mer om mat og drikke når du er gravid.

Alkohol, tobakk og andre rusmidler må man holde seg unna gjennom hele svangerskapet. Alkoholbruk i svangerskapet øker blant annet sjansen for spontanabort, at barnet blir født for tidlig, lav fødselsvekt, lærevansker, atferds- og sosiale problemer osv.

På helsenorge.no finner du mye nyttig informasjon til deg som er gravid, både om svangerskapskontrollene, om hva som skjer av utvikling uke for uke, om fødsel og om andre nyttige ting i forbindelse med graviditeten.