Svangerskapskontroll for deg som er gravid

Som gravid har du rett til gratis svangerskapskontroll hos lege og jordmor. Her ser du når du bør ta kontakt, hvor ofte du bør følges opp og hva som skjer på de ulike kontrollene.

Sist oppdatert: 19.05.2022 Av: redaksjonen, ung.no

""
UKE 18: Rundt uke 18 er ultralydundersøkelse en del av svangerskapskontrollen. Foto: Mick Haupt/Unsplash

Svangerskapskontrollene skal sørge for at du får råd og veiledning, så både du og barnet har det best mulig. Det er også et mål å avdekke eventuelle avvik, slik at du får den oppfølgingen eller behandlingen du trenger.

Du velger selv om du vil gå til fastlege eller jordmor

Du får informasjon om rutineundersøkelser, i tillegg til informasjon og veiledning om hvordan du skal leve under graviditeten. Du kan velge selv om du ønsker å gå til fastlegen din, til jordmor eller til begge to i løpet av svangerskapet.

Når fødselen nærmer seg, vil jordmoren ta en prat med deg om fødselen. Forberedelse til barseltid og amming vil også være tema i timene. Noen jordmødre eller fødeavdelinger gir også tilbud om fødselsforberedende kurs.

Hva kan du prate om?

Hos fastlegen din og jordmor kan du spørre om alt du lurer på om graviditeten. De vil også ta opp ulike tema som de mener er viktig at du kjenner til.

De vil prate om hvordan det er sunt å leve når du er gravid, de vil prate om hvordan du har det og om faktorer i livet ditt som virker inn på graviditeten – eller motsatt. Det kan være ting som skole, arbeid, kjæresteliv og sosialt liv ellers. De vil også informere deg om hva slags rettigheter og plikter du har.

Partneren din kan også være med

Hvis du ønsker det, kan du ha med partneren din på svangerskapskontroll hos jordmor/lege og på ultralydundersøkelsene. Du kan også ha med en annen, for eksempel mor, søster eller en venn.

Det kan være fint å ha med partneren din på noen av undersøkelsene. Men det kan også være bra å ha noen timer alene med jordmor eller lege for å kunne snakke helt fritt. Det er også fint for partneren din å få være med å få mulighet til å stille spørsmål selv og få direkte informasjon om svangerskapet og om fødselen.

Fakta

Graviditet er en normaltilstand, men det er lurt å gå til lege eller jordmor for oppfølging og kontroll for å pratet om det du lurer på. De hjelper deg med å søke fødeplass og sjekke at alt er bra med barnet i magen og med helsa di.

Hvor ofte skal du til undersøkelser?

Hvor ofte du skal til svangerskapskontroll hos lege eller jordmor kan variere, men anbefalingen er i utgangspunktet slik:

  • Første kontroll – uke 6-12
  • Tidlig ultralyd – Alle gravide skal nå fra 2022 også få tilbud om en ekstra og tidligere ultralyd i uke 11 til 14. Dette tilbudet er ikke tilgjengelig i hele landet enda, men bygges raskt ut. Tidligere har dette kun vært et tilbud til gravide med ekstra risikofaktorer. Denne første ultralydundersøkelsen kan tidlig i svangerskapet gi informasjon om alvorlig sykdom hos fosteret.
  • Andre kontroll – uke 18 (med ultralydundersøkelse)
  • Tredje kontroll – uke 24
  • Fjerde kontroll – uke 28
  • Femte kontroll – uke 32
  • Sjette kontroll – uke 36
  • Sjuende kontroll – uke 38
  • Åttende kontroll – uke 40
  • Niende kontroll – uke 41 (hvis du ikke har født)

Noen vil ha behov for avtale oftere enn dette. Det kan være fordi det er noe spesielt som bør følges opp, eller fordi man selv føler et behov for det.

Du kan lese mer om hva som skjer på de ulike kontrollene på Helsenorge.

Graviditet er ingen sykdom

Når du er gravid, kan du stort sett leve som før. De fleste føler seg friske og opplagte gjennom det meste av svangerskapet og kan gå på skole eller jobbe nesten fram til fødselen.

Noen kan dessverre ha ulike plager som for eksempel kvalme den første tiden, og det er normalt å føle seg litt mer sliten og tung i kroppen mot slutten av svangerskapet. På Helsenorge kan du lese mer om vanlige plager for gravide.

Sett deg inn i kostholdstips og andre anbefalinger

Det er viktig å leve sunt både av hensyn til deg selv og til barnet i magen. Sunt kosthold og mosjon er viktig også under graviditet. I tillegg er det en rekke ekstra anbefalinger, blant annet om kosttilskudd og matvarer du bør unngå.

Les mer om mat og drikke når du er gravid.

Alkohol, tobakk og andre rusmidler må du holde deg unna gjennom hele svangerskapet. Alkoholbruk i svangerskapet øker blant annet sjansen for spontanabort, at barnet blir født for tidlig, lav fødselsvekt, lærevansker, atferds- og sosiale problemer osv.

Se mer info om graviditet på helsenorge.no

På helsenorge.no finner du mye nyttig informasjon til deg som er gravid, både om svangerskapskontrollene, om hva som skjer av utvikling uke for uke, om fødsel og om andre nyttige ting i forbindelse med graviditeten.

""
UKE 18: Rundt uke 18 er ultralydundersøkelse en del av svangerskapskontrollen. Foto: Mick Haupt/Unsplash

Fakta

Graviditet er en normaltilstand, men det er lurt å gå til lege eller jordmor for oppfølging og kontroll for å pratet om det du lurer på. De hjelper deg med å søke fødeplass og sjekke at alt er bra med barnet i magen og med helsa di.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider