Stikk, bitt eller brennmanetsvie

Den deilige sommertiden kan dessverre øke faren for å bli stukket eller bitt av insekter eller orm.

Sist oppdatert: 08.07.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Bilde av en brennmanet i havet
VONDT: Brennmaneter i Norge gir sjelden alvorlige forbrenninger, men det er ikke godt å bli brent.

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Veps og bie

​Vepsestikk og biestikk hører dessverre like mye til sommeren som jordbær og måkeskrik. Å bli stukket av veps, bie eller humle er som oftest bare ubehagelig, men av og til kan livstruende reaksjoner oppstå.

Noen mennesker er allergiske for insektgiften og for dem kan et stikk gi allergisk sjokk, også kjent som anafylaktisk sjokk – en alvorlig reaksjon som i verste fall kan være livstruende. Ler mer på helsenorge.no

Flått

​Flåtten i seg selv er ikke giftig, men under blodsuging kan den overføre sykdomsfremkallende virus og bakterier til mennesker og dyr.

For å redusere muligheten for flåttbitt bør du bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når du ferdes på områder med mye flått.

Du kan også redusere risikoen for flåttbitt hvis du i områder med mye flått går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.

Sjekk også om du har fått flått på deg etter at du har vært i skog og mark der det finnes flått.

Andre insekter

Mygg, klegg, knott og noen andre insekter kan også stikke eller bite. Det kan for de fleste gi noe ubehag med svie eller kløe.

Noen får kraftigere reaksjoner enn andre og mange stikk kan gi stort ubehag, men i Norge er det hovedsaklig bare ubehagelig og ikke farlig.

I sydlige strøk kan mygg gi smitte av sykdom. Se mer om det på helsenorge.no

Maneter

Forbrenninger med brennmaneter forekommer relativt ofte om sommeren.

Brennmaneter inneholder en gift som er sammensatt av forskjellige stoffer. Giften frigjøres fra celler i tentaklene, også kjent som brenntrådene.

De ”norske” brennmanetartene gir sjelden alvorlige forbrenninger, men det kan være veldig ubehagelig i noen timer.

Huggorm

​Vi har en giftig slangeart i Norge, huggorm. Huggorm trives i skog og mark. Huggormgiften er en blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter.

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformede prikker med 3-9 millimeters avstand. Hvor alvorlig forgiftning hoggormbittet gir, avhenger blant annet av alder, vekt, helsetilstand, hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn.

I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift, og ingen reaksjon oppstår.

Fjesing

​Fjesing er en fisk som har giftpigger. Fjesingen er 30-40 cm lang, grønnlig gylden og med brungrønne striper. Er du uheldig og stikker deg på den kan det blant annet føre til intens smerte i stikksåret og enkelte ganger til hevelser og rødhet rundt stikkstedet.

Av og til kan man få en generell uvelhetsfølelse som for eksempel kvalme, hodepine og frysninger.

På helsenorge.no finner du informasjon om ulike typer bitt, stikk og forgiftninger.

Ta kontakt med Giftinformasjonen 22591300 eller lege for råd. Du kommer til legevakten der du bor om du ringer 116 117.

Ring 113 ved akutt forgiftning og/eller alvorlige symptomer.

Åpen

Helsa diSykdom

Åpen

Helsa diMat og kosthold
Bilde av en brennmanet i havet
VONDT: Brennmaneter i Norge gir sjelden alvorlige forbrenninger, men det er ikke godt å bli brent.

Åpen

Helsa diSykdom

Åpen

Helsa diMat og kosthold

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider