Akutt behov for helsehjelp?

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp. Ring 116 117. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Sist oppdatert: 16.02.2022 Av: Redaksjonen

Ambulanse
113: Trenger du akutt hjelp, er det telefonnummer 113 som gjelder.

Hvem skal du ringe når du trenger legehjelp?

 • Fastlegen din i åpningstiden
 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du er fysisk eller psykisk syk og trenger hjelp raskt.
 • 113 når det er akutt og står om liv

Hjelp hos fastlegen

Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen din først når du trenger hjelp. Fastlegen kan også gi hjelp raskt.

Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis det er nødvendig.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Dette kan legevakten gjøre for deg

​Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevakten i området du er. Legevakt skal gi deg hjelp med det som ikke kan vente til fastlegekontoret ditt er åpent igjen.

Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Eksempler på når det er lurt å ringe legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Oppmøte og egenandel

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt må du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevakten for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til legevakten må du alltid ta kontakt med dem som jobber der slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster.

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger om navn og fødselsdato, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Når skal du ringe 113?

​Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger helsehjelp raskt skal du ringe 113.

Har du eller noen du er sammen med ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller snakker utydelig
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet sammen med generell uvelhet og kvalme
 • Livstruende psykisk reaksjon
Ambulanse
113: Trenger du akutt hjelp, er det telefonnummer 113 som gjelder.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider