Hva er arbeidslivsfag?

Ønsker du praktisk erfaring framfor å lære et fremmedspråk eller ta språklig fordypning? Da kan arbeidslivsfag være noe for deg.

Sist oppdatert: 09.11.2021 Av: ung.no-redaksjonen, i samarbeid med rådgiver/ungdomsskolelærer

""
PRAKTISK: I arbeidslivsfag får du erfaring med relle arbeidssituasjoner innenfor ulike yrkesfelt, blant annet ved å produsere eller lage noe selv. Foto: Jeswin Thomas/Unsplash

Arbeidslivsfag er et valg du har i stedet for fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen.

Selv om de fleste skoler tilbyr dette faget, er det ikke sikkert at din skole gjør det. Hør derfor med en rådgiver eller kontaktlærer ved skolen din, eventuelt den skolen du skal begynne på.

Her finner du læreplanen for arbeidslivsfag på ungdomsskolen.

Praktisk erfaring

Arbeidslivsfag er et praktisk rettet fag, der du får erfaring med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner ved å løse arbeidsoppdrag.

Målet for opplæringen er at du skal kunne undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet. I tillegg får du mulighet til å produsere og levere varer og tjenester både for skolen, og for andre oppdragsgivere.

Det å følge og lære kravene for helse, miljø og sikkerhet underveis, er også en del av faget.

Faget er særlig egnet for deg som er interessert i å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående.

Elevbedrift

Noen skoler organiserer en del av arbeidet i faget som en elevbedrift.

I en elevbedrift jobber man sammen, der hver enkelt får arbeidsoppgaver og roller som passer til det de er interessert i. Noen liker å holde på med regnskap og annonsering, mens andre er mest glade i å produsere.

Alle må bidra med sitt, slik at det blir et godt team. I tillegg er det viktig at dere har full kontroll på inntekter og utgifter. Når dere går med overskudd, kan dere investere dette inn i nytt utstyr. Dette fører gjerne igjen til at dere kan jobbe med andre spennende ting.

Vurdering i faget

Standpunktkarakteren du får i arbeidslivsfag skal være uttrykk for den samlede kompetansen du har i faget ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn.

Læreren skal sette karakter i faget basert på kompetansen du har vist ved å planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske arbeidsoppdrag i samarbeid med medelever og oppdragsgivere.

Alle deler av arbeidsprosessen skal vurderes.

""
PRAKTISK: I arbeidslivsfag får du erfaring med relle arbeidssituasjoner innenfor ulike yrkesfelt, blant annet ved å produsere eller lage noe selv. Foto: Jeswin Thomas/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider