Hva er arbeidslivsfag?

Ønsker du praktisk erfaring framfor å lære et fremmedspråk eller ta språklig fordypning? Da kan arbeidslivsfag være noe for deg.

PRAKTISK: I arbeidslivsfag får du erfaring med relle arbeidssituasjoner innenfor ulike yrkesfelt, blant annet ved å produsere eller lage noe selv. Foto: Jeswin Thomas/Unsplash

Arbeidslivsfag er et valg du har i stedet for fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen.

Selv om de fleste skoler tilbyr dette faget, er det ikke sikkert at din skole gjør det. Hør derfor med en rådgiver eller kontaktlærer ved skolen din, eventuelt den skolen du skal begynne på.

Her finner du læreplanen for arbeidslivsfag på ungdomsskolen.

Praktisk erfaring

Arbeidslivsfag er et praktisk rettet fag, der du får erfaring med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner ved å løse arbeidsoppdrag.

Målet for opplæringen er at du skal kunne undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet. I tillegg får du mulighet til å produsere og levere varer og tjenester både for skolen, og for andre oppdragsgivere.

Det å følge og lære kravene for helse, miljø og sikkerhet underveis, er også en del av faget.

Faget er særlig egnet for deg som er interessert i å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående.

Elevbedrift

Noen skoler organiserer en del av arbeidet i faget som en elevbedrift.

I en elevbedrift jobber man sammen, der hver enkelt får arbeidsoppgaver og roller som passer til det de er interessert i. Noen liker å holde på med regnskap og annonsering, mens andre er mest glade i å produsere.

Alle må bidra med sitt, slik at det blir et godt team. I tillegg er det viktig at dere har full kontroll på inntekter og utgifter. Når dere går med overskudd, kan dere investere dette inn i nytt utstyr. Dette fører gjerne igjen til at dere kan jobbe med andre spennende ting.

Vurdering i faget

Standpunktkarakteren du får i arbeidslivsfag skal være uttrykk for den samlede kompetansen du har i faget ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn.

Læreren skal sette karakter i faget basert på kompetansen du har vist ved å planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske arbeidsoppdrag i samarbeid med medelever og oppdragsgivere.

Alle deler av arbeidsprosessen skal vurderes.

Skrevet av ung.no-redaksjonen, i samarbeid med rådgiver/ungdomsskolelærer

Sist oppdatert: 09.11.2021

Kilder:

Udir.no

Offentlig og kvalitetssikret
PRAKTISK: I arbeidslivsfag får du erfaring med relle arbeidssituasjoner innenfor ulike yrkesfelt, blant annet ved å produsere eller lage noe selv. Foto: Jeswin Thomas/Unsplash
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Utdanningsprogram på videregående skole

Skal du søke på videregående skole til våren, og lurer på hva du skal velge? Her får du en oppdatert oversikt over de ulike programmene du kan velge mellom på både yrkesfag og studieforberedende.

Gutt står og tenker (colourbox.com)

Valgfag på ungdomsskolen

Hvilket valgfag skal du velge? Kan du bytte valgfag underveis? Her får du en oversikt som kan være til hjelp.

Aktuelt

Nudes av meg er delt, hva gjør jeg?

Her finner du konkrete tips til hvordan du får fjernet intime bilder eller videoer av deg som er blitt delt.

Jente som ser bekymringsfullt på telefonen sin.

Lukt fra underlivet

Alle, både gutter og jenter, har sin særegne lukt fra underlivet. Ingen er fullstendig luktfri, men det skal ikke lukte vondt.

Undertøy til tørk (colourbox.com)

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Hva brukes de til, er de farlige og hvordan kan du slette dem?

Illustrasjon av en cookie som ligger på et tastatur.