Hvilke regler gjelder for elsparkesykkel?

08.06.2022 Redaksjonen, ung.no

For å kunne kjøre elsparkesykkel må du være fylt 12 år. Er du under 15 år, er det også påbudt å bruke hjelm. Se de oppdaterte reglene for elsparkesykkel her.

BRUK HJELM: Alle under 15 år må bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel, men hjelm anbefales sterkt uansett alder. (Foto: Okai Vehicles/Unsplash)

Fra 15. juni 2022 gjelder følgende regler ved bruk av elektriske sparkesykler:

  • Aldersgrensen for bruk er 12 år.
  • Bruk av hjelm er påbudt for alle under 15 år.
  • Vanlig promillegrense på 0,2 innføres – det betyr at du kan miste førerkortet hvis du kjører elsparkesykkel i beruset tilstand.

Leie eller eie? Begge deler krever ansvarsforsikring

I tillegg omklassifiseres elsparkesykkel fra «sykkel» til «motorvogn». Det betyr at du må ha gyldig ansvarsforsikring, både når du leier elsparkesykkel (gjelder fra 01.09.22) og når du eier en selv (gjelder fra 01.01.23).

Når du leier, signerer du ansvarsforsikring via utleieselskapet. Privat forsikringsavtale kan tegnes hos de fleste banker eller gjennom et forsikringsselskap.

Følg trafikkreglene for sykkel

Selv om sparkesyklene endrer status til motorvogn, kan du fremdeles bruke dem på gang- og sykkelvei og fortau. Vis hensyn til gående og tilpass fart og avstand.

Er det mange fotgjengere eller andre trafikanter på fortauet, kan du også kjøre på vei eller i sykkelfelt, så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.

Obs! Husk at en elektrisk sparkesykkel er mye mindre synlig enn en bil og kan være vanskelig for bilister å legge merke til. Følg nøye med og ikke ta noen sjanser.

Brudd på trafikkreglene kan gi bøter

Du kan bli bøtelagt hvis du bryter trafikkreglene for elsparkesykkel. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt.

Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Du kan lese mer om trafikkregler for elsparkesykkel på vegvesen.no.

BRUK HJELM: Alle under 15 år må bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel, men hjelm anbefales sterkt uansett alder. (Foto: Okai Vehicles/Unsplash)
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Førerkort

Les mer