Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Hvilke regler gjelder for elsparkesykkel?

Visste du at du må være fylt 12 år for å bruke elsparkesykkel, og at det er påbudt å bruke hjelm for alle under 15 år? Se de oppdaterte reglene for elsparkesykkel og andre selvbalanserende kjøretøy her.

Sist oppdatert: 31.07.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung person kjører fort på elsparkesykkel.
BRUK HJELM: Alle under 15 år må bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel, men hjelm anbefales sterkt uansett alder. (Foto: Okai Vehicles/Unsplash)

Disse reglene gjelder ved bruk av elektriske sparkesykler:

  • Aldersgrensen for bruk er 12 år.
  • Bruk av hjelm er påbudt for alle under 15 år.
  • Vanlig promillegrense på 0,2 innføres – det betyr at du kan miste førerkortet hvis du kjører elsparkesykkel i beruset tilstand.

Det er også noen tekniske krav elsparkesykkelen må oppfylle. Disse kravene kan du lese mer om på vegvesen.no.

Obs! Merk at reglene for elsparkesykkel også gjelder andre selvbalanserende kjøretøy som ståhjuling (Segway) og elektriske skateboard og hoverboard (AirWheel, ClassyWalk).

Leie eller eie? Begge deler krever ansvarsforsikring

Elsparkesykkel regnes ikke som «sykkel», men som «motorvogn». Det betyr at du må ha gyldig ansvarsforsikring, både når du leier elsparkesykkel og når du eier en selv.

Når du leier, signerer du ansvarsforsikring via utleieselskapet. Privat forsikringsavtale kan tegnes hos de fleste banker eller gjennom et forsikringsselskap.

Følg trafikkreglene for sykkel

Selv om sparkesyklene regnes som motorvogn, kan du fremdeles bruke dem på gang- og sykkelvei og fortau. Vis hensyn til gående og tilpass fart og avstand.

Er det mange fotgjengere eller andre trafikanter på fortauet, kan du også kjøre på vei eller i sykkelfelt, så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.

Obs! Husk at en elektrisk sparkesykkel er mye mindre synlig enn en bil og kan være vanskelig for bilister å legge merke til. Følg nøye med og ikke ta noen sjanser.

Brudd på trafikkreglene kan gi bøter

Du kan bli bøtelagt hvis du bryter trafikkreglene for elsparkesykkel. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt.

Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Du kan lese mer om trafikkregler for elsparkesykkel og andre selvbalanserende kjøretøy på vegvesen.no.

Ung person kjører fort på elsparkesykkel.
BRUK HJELM: Alle under 15 år må bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel, men hjelm anbefales sterkt uansett alder. (Foto: Okai Vehicles/Unsplash)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider