Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Slik lager du en god CV

CV-en kan avgjøre om du får den jobben du drømmer om. Men hva skal en god CV inneholde, og hvordan bør den se ut?

Sist oppdatert: 19.01.2023 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med UngInfo

Jente sitter ute på gresset og skriver på Macen
CV-TIPS: En god CV bør være oversiktlig, ryddig og fri for skrivefeil. Den bør også inneholde referanser, og utfylle jobbsøknaden din.

Dessverre finnes det ikke en fasit på spørsmålet om hvordan en CV skal se ut. Dersom du sjekker ulike sider med tips om jobbsøking vil du finne utallige ulike maler på oppsett, og i noen tilfeller varierer også tipsene om innholdet i CV-en. Vi har samlet noen generelle tips som kan hjelpe deg på veien.

På nettsidene til UngInfo, JobbX, Karrieresenteret(UiO) og NAV finner du flere tips og eksempler på CV-er.

Hva er en CV?

En CV er en kort og punktvis oppramsing av det du har gjort i livet ditt, og inneholder ofte denne informasjonen:

 • Personlige opplysninger (navn, kontaktinfo, adresse og fødselsdato)
 • Din utdanning
 • Dine erfaringer
 • Annen relevant info: kurs, språkkunnskaper og datakunnskaper
 • Referanser

Når du søker på en jobb, legger du alltid ved en CV sammen med søknaden.

Hva er en CV?

En CV skal være en kort og punktvis oversikt over det du har gjort av arbeid, kurs, skole og andre relevante ting. Arbeidsgiveren skal enkelt få oversikt over dine erfaringer og hva du kan.

CV-en er det første arbeidsgiveren ser på, og ut ifra den sorterer han/hun hvilke søknader som vil bli lest. Bruk derfor god tid på å skrive en bra CV, det øker nemlig sjansen for å bli innkalt til et intervju.

Husk å tilpasse CV-en etter hva slags jobb du søker.

Hvordan sette opp CV-en?

En CV skal alltid komme i tillegg til jobbsøknaden din, og disse skal utfylle hverandre.

Det viktigste er at CV-en din er ryddig, oversiktlig og fri for skrivefeil. Vanligvis inneholder CV-en følgende punkter:

 • Personlige data – navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post, fødselsdato
 • Utdanning – type utdanning, navn på skole/utdanningsinstitusjon, når du begynte og fullførte utdanningen
 • Erfaring – husk at erfaring ikke bare er lønnet arbeid, men du kan også inkludere frivillig arbeid, barnepass, OD-dag eller praksis gjennom skolen. Skill gjerne mellom relevant jobberfaring og annen erfaring. På denne måten kan du skreddersy CV-en til ulike type jobber
 • Annet – kurs, språkkunnskaper, datakunnskaper
 • Referanser – noen velger å skrive navn og kontaktinformasjon på referansene på CV-en sin, andre skriver «Referanser oppgis ved forespørsel»

Begynn hver kategori med å skrive ned din nyeste erfaring øverst, og skriv alltid måned og årstall du startet og avsluttet de ulike punktene. Skriv også kort hva slags oppgaver du hadde i de forskjellige erfaringene dine.

Tips til utforming av CV

 • Lengde på normalt en side og maks to.
 • Omvendt kronologisk rekkefølge (siste/nyeste først).
 • Bruk hvitt A4-ark.
 • Bruk vanlige skrifttyper/bokstavstørrelse – for eksempel Times New Roman eller Arial størrelse 12 eller 13.
 • Bruk samme skrifttype på CV og søknad.
 • Dersom du skal sende søknad på e-post, bruk Word- eller PDF-format.
 • Dersom CV-en er på to sider, husk navnet ditt på begge sidene slik at du unngår at arbeidsgiver sitter med navnløse sider.

Vitnemål og attester

Mange arbeidsgivere ønsker å se dine vitnemål fra skolen. Vitnemålet viser ikke bare karakterer, men er også et bevis på at du har fullført et studie. Det kan også inneholde informasjon om fravær. All denne infoen kan være interessant for de som skal ansette deg.

Noen ønsker også å se attester. En attest er i dette tilfellet et skriftlig bevis på tidligere arbeid du har gjort. Når du er ferdig i en jobb, har du krav på et dokument som forteller hvor lenge du jobbet der og hva du jobbet med.

 • Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiver ber om det.
 • Det er nå vanlig å sende søknad og CV via e-post eller andre digitale løsninger, og først ta med attester og vitnemål på intervjuet.
 • Dersom det kreves at kopier av vitnemål og attester skal være attestert, må du selv sørge for dette. Attestering kan du få gjort hos NAV eller universiteter/høgskoler.
 • Send eller lever aldri fra deg originale dokumenter.
 • Ha alltid en bunke med ferdige kopierte (og eventuelt attesterte) kopier av attester og vitnemål liggende klare til du skal sende en ny jobbsøknad og CV.

Referanser

Mange arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre. En referanse kan være en person du har jobbet for tidligere, som vet at du har gjort en god jobb, og som kan bekrefte opplysningene du har oppgitt i din CV eller søknad.

Har du ikke jobbet før? Du kan også spørre en lærer om å være referanse. Eller kanskje du har vært aktiv i en frivillig organisasjon, eller hatt et verv i elevråd? Da kan du spørre en voksen herfra om å være din referanse.

 • Du bør oppgi maks to-tre referanser. Det er ikke nødvendigvis slik at jo flere referanser jo bedre.
 • Referansene oppgis i CV/søknad eller på intervjuet.
 • Referansene oppgis med navn, stillingstittel og telefonnummer.
 • Referansene blir som oftest kontaktet etter intervjuet.
 • Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.
 • Kontakt alltid referansene dine på forhånd! Informer om hvilken jobb du har søkt.
 • Hvem kan være referanse? Tidligere arbeidsgivere, kollega, fagforeningskontakt, medlem i en organisasjon, lærer, trener, venner (kun hvis du ikke har andre du kan bruke).
Jente sitter ute på gresset og skriver på Macen
CV-TIPS: En god CV bør være oversiktlig, ryddig og fri for skrivefeil. Den bør også inneholde referanser, og utfylle jobbsøknaden din.

Hva er en CV?

En CV er en kort og punktvis oppramsing av det du har gjort i livet ditt, og inneholder ofte denne informasjonen:

 • Personlige opplysninger (navn, kontaktinfo, adresse og fødselsdato)
 • Din utdanning
 • Dine erfaringer
 • Annen relevant info: kurs, språkkunnskaper og datakunnskaper
 • Referanser

Når du søker på en jobb, legger du alltid ved en CV sammen med søknaden.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?