Jobb og aldersgrenser

Visste du at det er ulovlig å jobbe hvis du er under 13 år? Og at du som er ungdom ikke skal ha en jobb som går ut over skolearbeidet?

Jobber i kassa på butikk (colourbox.com)
ARBEIDSTID: Er du under 18 år skal ikke arbeidstiden hindre skolegangen. Loven skiller også mellom fire alderstrinn når det gjelder arbeid og alder.

I arbeidslivet finnes det spesielle regler for å beskytte deg som er under 18 år. I denne teksten kan du få svar på hvilke jobber du kan få dersom du er under 18 år.

Under 13 år

Personer under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid, men det finners noen unntak:

 • Hvis familien driver gård, kan barn under 13 år hjelpe til med for eksempel potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr.
 • Er du under 13 kan du være med i filminnspilling eller teater, men bare hvis det tas tilstrekkelig hensyn til din sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. Du må også ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte, og Arbeidstilsynet må ha gitt forhåndssamtykke.

13 - 15 år

Hvis du har fylt 13 år kan du utføre «lett» arbeid. Dersom arbeidet er vurdert som lett, kan du for eksempel ta jobb som avisbud eller kontor- og butikkarbeid.

Har du fylt 14 år, kan du også ha annet arbeid som en del av skolegangen din eller i praktisk yrkesorientering. Slike opplæringsprogram skal være godkjent av skolemyndighetene.

Dersom du er under 15 år eller er skolepliktig, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine (foresatte) før du kan begynne i arbeid.

15 - 18 år

Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det betyr at du eksempelvis kan ha butikkarbeid og rydde- og vedlikeholdsarbeid i parker.

Arbeidsgiveren må vurdere om arbeidet kan være til skade for deg, og plikter å gjøre det som er nødvendig for og ivareta din sikkerhet, helse og utvikling.

Visse typer arbeid regnes som farlig, og er forbudt å utføre av personer under 18 år. Arbeidsgiveren din kan ikke sette deg til slikt arbeid. Du kan for eksempel ikke utføre arbeid hvor du kan bli utsatt for kreftfremkallende kjemikalier, stråling eller farlige maskiner. Selv om arbeidet i utgangspunktet er forbudt, kan ungdom mellom 15 og 18 år i visse tilfeller likevel utføre arbeidet dersom det skjer som ledd i en yrkesrettet opplæring.

Over 18 år

Når du har fylt 18 kan du ta de aller fleste jobber. I noen jobber er det likevel egne aldersgrenser. Du må for eksempel ha fylt 20 år for å ha lov til å selge brennevin.

Arbeidstid - hvor mye kan du jobbe?

Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer deg i å dra nytte av undervisning.

Regelverket skiller på alder og om du er skolepliktig eller ikke. Skolepliktig er du så lenge du går i grunnskolen, det vil si ut ungdomskolen.

Under 15 år, eller skolepliktig

 • Arbeidstiden kan ikke være mer enn to timer i døgnet, og tolv timer i uken i uker med undervisning.
 • På skolefrie dager kan du arbeide opp til syv timer i døgnet.
 • I skoleferier som varer i minst en uke, kan du arbeide opptil syv timer i døgnet og 35 timer i uken.
 • Du skal ha fri mellom 20.00 om kvelden og 06.00 om morgenen. Det finnes unntak fra denne bestemmelsen. Du kan for eksempel være med i filminnspilling eller teaterstykker.

Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til at du kan arbeide utover to timer i døgnet og 12 timer i uken ved kulturelt eller lignende arbeid. Eksempel på dette er deltakelse i et teaterstykke.

Dersom du er med i en ordning i regi av skolen som bytter på teoretisk og praktisk utdanning, må arbeids- og skoletiden til sammen ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

15 - 18 år og ikke skolepliktig

 • Arbeidstiden kan ikke være mer enn åtte timer i døgnet og 40 timer i uken. Du skal ha fri mellom 23.00 og 06.00. Arbeid mellom 21.00 og 23.00 er nattarbeid, og er kun tillatt på visse vilkår.
 • Det er egne regler for såkalt "kulturelt arbeid" - det vil si arbeid i teater, film og liknende. Blant annet er det unntak fra forbudet mot nattarbeid.
 • Det er også unntak fra forbudet mot nattarbeid i forbindelse med rengjøring, levering av av aviser med mer. Unntak fra forbudet om nattarbeid står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-9.

Over 18 år

 • Den alminnelige arbeidstiden skal ikke være mer enn ni timer i døgnet og 40 timer i uken.
 • Loven setter i noen tilfeller andre grenser (36/38 timer) i løpet av syv dager.
 • Loven åpner for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid.
 • Mange arbeidsplasser har imidlertid avtale om kortere arbeidstid enn det som er lovens utgangspunkt.

Reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven kapittel 10 - om du er over 18 (Lovdata).

Skrevet av Arbeidstilsynet, i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 08.01.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Jobber i kassa på butikk (colourbox.com)
ARBEIDSTID: Er du under 18 år skal ikke arbeidstiden hindre skolegangen. Loven skiller også mellom fire alderstrinn når det gjelder arbeid og alder.

Fakta

Kort fortalt:

 • Er du under 13 år kan du som hovedregel ikke ta arbeid.
 • Er du under 15 år eller skolepliktig, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine (foresatte)før du kan arbeide.
 • Er du mellom 15 og 18 kan du ha arbeid som ikke er til skade for din sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.
 • Når du er fylt 18 år kan du ta de fleste jobber.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Arbeidskontrakt og attest

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Jente skriver kontakt (colourbox.com)

Søker du jobb for første gang?

Trenger du en deltidsjobb ved siden av skolen? Eller er du på leting etter sommerjobb? Her er våre tips til deg som søker jobb for første gang.

Klippe gress (colourbox.com)

Under 18 og på jakt etter jobb?

Det kan være vanskelig å finne en jobb om du er under 18 år, men det er ikke umulig. Her er våre fem jobbtips til deg.

Beiser en benk (colourbox.com)
Aktuelt

Nudes av meg er delt, hva gjør jeg?

Her finner du konkrete tips til hvordan du får fjernet intime bilder eller videoer av deg som er blitt delt.

Jente som ser bekymringsfullt på telefonen sin.

Lukt fra underlivet

Alle, både gutter og jenter, har sin særegne lukt fra underlivet. Ingen er fullstendig luktfri, men det skal ikke lukte vondt.

Undertøy til tørk (colourbox.com)

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Hva brukes de til, er de farlige og hvordan kan du slette dem?

Illustrasjon av en cookie som ligger på et tastatur.