Kan lærlinger få stipend?

Er du lærling med ungdomsrett, kan du ha rett på stipend. Se hvilke krav og unntak som gjelder her.

Sist oppdatert: 15.08.2022 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Lånekassen.

Frisørlærling i arbeid.
LÆRLING: Har du fått læreplass i en bedrift, kan du ha rett til borteboerstipend. (Foto: Cottonbro/Pexels)

Når du er lærling med ungdomsrett, altså rett til videregående opplæring ut det skoleåret du fyller 24 år, kan du få borteboerstipend.

For å få borteboerstipend må du oppfylle ett av vilkårene nedenfor:

  • Det er mer enn 40 kilometer mellom foreldrehjemmet og lærebedriften din.
  • Du bruker mer enn tre timer tur-retur hver dag på å reise fra foreldrehjemmet til lærebedriften.
  • Det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der.

Særlige forhold vil si sosiale eller personlige ting som gjør at du blir hindret i utdanningen, hvis du blir boende hjemme.

Hvor mye får jeg i stipend?

Hvor mye du kan få i borteboerstipend, avhenger av lærlinglønna di for studieåret 2022-2023. Er månedslønna på mer enn 15 723 kroner brutto (altså før skatt), kan stipendet bli redusert.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend

Som lærling får du ikke lenger utstyrsstipend, slik du gjorde da du gikk på videregående skole.

Lærlinger kan derimot søke om inntektsavhengig stipend – et stipend til elever fra familier med svak økonomi. Igjen er det lærlinglønnen din som avgjør hvor mye du kan få.

Grensen for hvor høy lærlinglønn du kan ha og fortsatt få inntektsavhengig stipend, er lav. Det betyr at det er svært få lærlinger som får dette stipendet.

Du kan lese mer om læring og stipend på Lånekassens sider.

Du får utbetalinger i 11 måneder

Lærlinger får utbetalt stipend for 11 måneder i året. Dette i motsetning til elever i vanlig videregående, som bare får stipend for 10 måneder. Du kan få stipend fra august til juni, men du må fortsatt huske å søke hvert år.

De fleste lærlinger har ungdomsrett

Det er ikke Lånekassen som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikke. Det er fylkeskommunen som gir beskjed til Lånekassen om hvem som har ungdomsrett.

Åpen

Høyere utdanningVideregående skoleStipend og støtte
Frisørlærling i arbeid.
LÆRLING: Har du fått læreplass i en bedrift, kan du ha rett til borteboerstipend. (Foto: Cottonbro/Pexels)

Åpen

Høyere utdanningVideregående skoleStipend og støtte

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?