Må du erstatte noe du har ødelagt?

Har du vært uheldig og ødelagt noe som var noen andre sitt? Da kan det være du eller foreldrene dine må betale for det.

Sist oppdatert: 06.05.2020 Av: juristen, ung.no

""
ØDELAGT: Hvis du ødelegger noe med vilje, eller er veldig uforsiktig, kan du bli nødt til å betale for det. (Foto: Colourbox)

Selv om du er under 18 år, har du erstatningsansvar. Hvis et barn skader noe eller noen med vilje, eller er veldig uforsiktig, kan han eller hun bli nødt til å betale for det.

Barn er i utgangspunktet ansvarlige for handlinger de gjør som fører til skade, det står i skadeserstatningsloven.

Hvor gammel var du da det skjedde?

Det er likevel sånn at når man skal finne ut av om du som barn eller ungdom må betale for skaden, er det også andre ting som blir vurdert – blant annet om det er rimelig at du må betale ut fra din alder, modenhet, handlemåte, økonomi og forholdene ellers.

En 3-åring kan for eksempel ikke få skylden for at han eller hun kaster ting i bakken, mens det er forventet at en 13-åring ikke gjør det samme.

Må foreldrene betale?

Foreldre har også et eget ansvar for sine barns handlinger. Det gjelder for barn under 18 år som de bor sammen med. Det er bestemt at foreldre må dekke skader som barna gjør med inntil 5 000 kroner for hver skade.

De kan også måtte betale mer dersom skaden skjedde fordi foreldrene ikke har passet godt nok på barna.

Hvor mye må jeg betale i erstatning?

Erstatning går ut på at du må betale for skaden.

  • Hvis det er snakk om skade på en ting, vil erstatningen vanligvis være å betale for det en reparasjon eller en ny ting koster. Hvis du for eksempel ødelegger en annens mobilskjerm, må du betale det det koster å fikse skjermen eller kjøpe en ny mobil hvis den ikke kan fikses.
  • Hvis det er snakk om skade på en person, vil det være aktuelt å betale for utgifter til lege, medisiner eller utstyr. Hvis du for eksempel dytter hardt til noen, og han eller hun detter og forstuer foten, kan du måtte betale for legeundersøkelsen og kjøp av støttebandasje.
  • Det kan også i noen tilfeller være aktuelt å betale en såkalt oppreisning, det vil si et slags «plaster på såret» for den smerten skaden har påført. Det er nok mest aktuelt ved mer alvorlige skader.

Hva om det var et uhell?

Selv om du må erstatte skader som er din skyld, går det en grense mot det som er rene uhell. Det kan jo skje at du ødelegger noe, eller at noen skader seg, uten at du har villet det eller vært uforsiktig.

Du skal derfor ikke betale erstatning for det som skyldes rene uhell. Hvor den grensen går er vanskelig å si, og det må vurderes i hver enkelt sak.

Hvem avgjør om du må betale erstatning?

Hvis noen mener at du må betale erstatning for en skade, er det i utgangspunktet noe dere kan bli enige om dere imellom. Hvis du er under 18 år, vil foreldrene dine også kunne være erstatningsansvarlige, og de blir på den måten involvert i saken.

Hvis det er slik at dere ikke blir enige, og det blir til en konflikt, kan det være mulig å få hjelp fra Konfliktrådet. Konfliktrådet kan hjelpe med å mekle i saken. Hjelp fra Konfliktrådet er gratis, og det tar vanligvis bare noe uker å få saken behandlet der.

Kan avgjøres i forliksråd eller domstol

Hvis dere fortsatt ikke blir enige, kan saken behandles i forliksrådet. Et krav om erstatning må vanligvis behandles i forliksrådet før den eventuelt kan tas videre til domstolen.

Forliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller tvister gjennom megling, altså å forsøke å få partene til å komme til enighet. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom. Det koster ikke mye å få behandlet en sak i forliksrådet. En sak for domstolen kan koste mye penger, og det kan ta lang tid å få saken behandlet der.

""
ØDELAGT: Hvis du ødelegger noe med vilje, eller er veldig uforsiktig, kan du bli nødt til å betale for det. (Foto: Colourbox)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider