Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Den kriminelle lavalder

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Det betyr at personer under 15 år ikke kan straffes av politiet og domstolene.

Sist oppdatert: 08.06.2020 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Ungdom med hendene i håndjern bak på ryggen
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Selv om den kriminelle lavalder er 15 år, betyr ikke det at en som er under 15 år og begår lovbrudd er uten ansvar, eller at det ikke får noen konsekvenser.

Du kan ikke straffes av politiet eller domstolen, men politiet kan likevel:

  • etterforske saken
  • innkalle deg og foreldrene dine til en bekymringssamtale
  • overføre saken til barnevernet

Du kan ikke pågripes

Barn under 15 år kan ikke pågripes eller varetektsfengsles.

Men politiet kan i noen tilfeller ta deg med til politistasjonen eller et annet passende sted. Det kan for eksempel være hvis du:

  • ikke gjør som politiet sier
  • forstyrrer ro og orden
  • er veldig beruset
  • er på et sted hvor det har skjedd noe kriminelt

Politiet kan bare holde deg i inntil 4 timer. Hvis du er beruset, kan de vente med å slippe deg fri til du har sovet ut rusen.

Politiet skal prøve å få tak i foreldrene dine mens du er på politistasjonen.

Politiet kan kjøre deg hjem

Hvis du er under 15 år og er ute på egenhånd etter etter klokken 22.00, kan politiet kjøre deg hjem eller gi deg et pålegg om å dra hjem.

Hvis du oppholder deg på et sted som politiet mener er farlig for deg, kan de kjøre deg hjem, eller passe på deg til foreldrene dine eller barnevernet kommer.

Kan få forbud mot å oppholde deg på et bestemt sted

Påtalemyndigheten kan forby deg som er under 15 år å oppholde deg på et bestemt sted hvis sannsynligheten for at du gjør noe straffbart øker hvis du oppholder deg på stedet.

Forbudet skal være tidsbestemt og maks 6 måneder av gangen.

Hvis påtalemyndigheten mener at det ikke lenger er fare for at du gjør kriminelle handlinger ved å oppholde deg på dette stedet, skal oppholdsforbudet oppheves.

Hvis du har fått et forbud mot å oppholde deg på et bestemt sted og bryter dette, kan politiet kjøre deg hjem eller gi deg et pålegg om å dra hjem.

Politiet kan kalle inn til bekymringssamtale

Noen ganger ber politiet deg komme inn til en samtale på politistasjonen sammen med en av, eller begge, dine foreldre eller foresatte.

Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

I en slik samtale vil politiet gjerne vite hva som ligger bak problemene du har vært involvert i, og foreslå for deg og dine foreldre hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

Målet er ikke å straffe deg, men å hjelpe deg og dine foresatte til å ta ansvar for at du legger om kursen og endrer væremåte.

Både du og dine foresatte er lovpålagt å møte opp når dere får invitasjon til bekymringssamtale. Samtalen journalføres hos politiet, men vil ikke føres opp på rullebladet.

Ungdom med hendene i håndjern bak på ryggen
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Spørsmål og svar

Temasider