Den kriminelle lavalder

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Det betyr at personer under 15 år ikke kan straffes av politiet og domstolene.

Ungdom med håndjern (colourbox.com)
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Selv om den kriminelle lavalder er 15 år, betyr ikke det at en som er under 15 år og begår lovbrudd er uten ansvar, eller at det ikke får noen konsekvenser. Du kan ikke straffes av politiet eller domstolen, men politiet kan likevel:

  • etterforske saken
  • innkalle deg og foreldrene dine til en bekymringssamtale
  • overføre saken til barnevernet

Du kan ikke pågripes

Barn under 15 år kan ikke pågripes eller varetektsfengsles, men politiet kan i noen tilfeller ta deg med til politistasjonen eller et annet passende sted. Det kan for eksempel være hvis du:

  • ikke gjør som politiet sier
  • forstyrrer ro og orden
  • er veldig beruset
  • er på et sted hvor det har skjedd noe kriminelt

Politiet kan bare holde deg i inntil 4 timer. Hvis du er beruset, kan de vente med å slippe deg fri til du har sovet ut rusen.

Politiet skal prøve å få tak i foreldrene dine mens du er på politistasjonen.

Kan få forbud mot å oppholde deg på et bestemt sted

Påtalemyndigheten kan forby en person som er under 15 år å oppholde seg på et bestemt sted, hvis det er grunn til å tro at sannsynligheten for at du gjør noe straffbart øker hvis du oppholder deg på stedet. Forbudet skal være tidsbestemt og maks 6 måneder av gangen.

Hvis påtalemyndigheten mener at det ikke lenger er fare for at du gjør kriminelle handlinger ved å oppholde deg på dette stedet, skal oppholdsforbudet oppheves.

Hvis du har fått et forbud mot å oppholde deg på et bestemt sted og bryter dette, kan politiet kjøre deg hjem eller gi deg et pålegg om å dra hjem.

Politiet kan kjøre deg hjem

Hvis du er under 15 år og er ute på egenhånd etter etter klokken 22.00, kan politiet kjøre deg hjem eller gi deg et pålegg om å dra hjem.

Hvis du oppholder deg på et sted som politiet mener er farlig for deg, kan de kjøre deg hjem, eller passe på deg til foreldrene dine eller barnevernet kommer.

Politiet kan kalle inn til bekymringssamtale

Noen ganger ber politiet deg komme inn til en samtale på politistasjonen sammen med en av, eller begge, dine foreldre eller foresatte. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

I en slik samtale vil politiet gjerne vite hva som ligger bak problemene du har vært involvert i, og foreslå for deg og dine foreldre hva som kan gjøres for at du skal få det bedre. Målet er ikke å straffe deg, men å hjelpe deg og dine foresatte til å ta ansvar for at du legger om kursen og endrer væremåte.

Både du og dine foresatte er lovpålagt å møte opp når dere får invitasjon til bekymringssamtale. Samtalen journalføres hos politiet, men vil ikke føres opp på rullebladet.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Sist oppdatert: 08.06.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Ungdom med håndjern (colourbox.com)
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Er du mellom 15 og 18 år og har brutt loven?

Hvis du er over den kriminelle lavalderen, men fremdeles ikke myndig - hva slags straff kan du få da?

Gutter i hettejakke står ute (Foto: Jeremy Thomas på Unsplash.com)
Aktuelt

Hvordan få til smarte endringer i kostholdet?

Hva og hvordan du spiser er et resultat av vaner du har opparbeidet deg gjennom hele livet. Det kan være vanskelig å endre en vane, men denne metoden kan gjøre det både moro og enkelt!

LAG EN PLAN: Tegn med grønn farge de dagene du klarer målet ditt. På den måten kan du se at du blir litt flinkere hver dag/uke. Foto: Estée Janssens/Unsplash

Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Elev rekker opp hånda (colourbox.com)

Promping, rumling og luft i magen

De fleste opplever ulike former for plager i magen og fordøyelsen i blant. Men hva skyldes det egentlig, hva er normalt og hva kan du gjøre med det?