Kunstig intelligens i skolen – hva er juks?

Lurer du på hvordan du kan bruke kunstig intelligens på skolen, uten å jukse? Her får du en oversikt over hvordan du kan, og ikke kan, bruke KI til skolearbeid.

Sist oppdatert: 28.02.2024 Av: Ung.no i samarbeid med lærer

TA DISKUSJONEN I KLASSEROMMET: Det er viktig å være åpen om bruken av kunstig intelligens på skolen, og hvordan det kan og ikke kan brukes. Foto: Jonathan Kemper/Unsplash

Det har gått over et år siden kunstig intelligens kom inn i hverdagen vår.

Først med ChatGPT utviklet av OpenAI, deretter Googles variant Bard, nå kalt Gemini, og Bing Chat utviklet av Microsoft i samarbeid med OpenAI.

Utviklingen skjer i et raskt tempo, og vil fortsette å påvirke livene våre – både i hverdagen, på skolen og i arbeidslivet.

Mangler nasjonale retningslinjer

Det mangler fremdeles nasjonale retningslinjer for hvordan kunstig intelligens skal brukes i skolen.

Det er derfor viktig å ha lav terskel for å prate med læreren din om hvordan dere skal bruke dette.

Frem til nasjonale retningslinjer er på plass i hele landet, må elever og lærere på hver enkelt skole finne ut av bruken sammen.

I enkelte fylkeskommuner og kommuner har det blitt laget egne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen.

Vær skeptisk

Både ChatGPT, Gemini og Bing Chat er avanserte språkmodeller, lært opp på en stor mengde tekstdata.

Når du stiller et spørsmål, vil språkmodellene gi et svar basert på den tekstdataen de har tilgjengelig.

Samtidig er det viktig å være klar over at ikke alt språkmodellene sier nødvendigvis er sant.

KI-verktøyene kan hallusinere

KI-verktøyene kan nemlig hallusinere – altså finne på ting, når de ikke har nok tekstdata til å svare på det du spør om.

Det vil si at de skaper tekst som ikke er basert på virkeligheten.

Selv forklarer Googles språkmodell Gemini det slik:

«Det kan sammenlignes med en drøm, som virker realistisk mens du drømmer, men som ikke er sant når du våkner.»

Du kan med andre ord ikke ta for gitt at KI-verktøyet vet alt.

Det er også en mulighet for at KI-verktøyet baserer svaret sitt på andre tekster som inneholder feil.

Hva er juks?

Å levere inn noe du ikke har skrevet selv, men som du later som at er ditt, kalles for plagiat.

Hvis du bruker KI-verktøy til å skrive tekster for deg, er dette plagiat og regnes som juks.

Det samme gjelder hvis du leverer noe du ikke har skrevet selv fra andre kilder enn KI.

I denne filmsnutten forklarer NRK hvordan KI kan brukes til skolearbeidet uten å jukse.

Hva er ikke juks?

På den andre siden er det greit å bruke KI som del av en læringsprosess – som et verktøy som tenner læringsgnisten.

Du kan for eksempel få hjelp til å få idéer til en oppgave, eller du kan be om kontrollspørsmål for å se om du har forstått en tekst.

Hvis læreren din informerer om at ChatGPT eller andre verktøy ikke er lov å bruke i det hele tatt, må du følge denne regelen.

NDLA har lansert praterobot

NDLA har lansert en praterobot for elever og lærere på videregående skole, som tar i bruk språkmodeller levert av Microsoft.

Prateroboten skal kunne brukes for å forstå og endre tekster.

Du kan for eksempel be den om å omformulere eller forenkle en tekst for deg, om du ikke helt skjønner innholdet.

For å få tilgang må du først logge deg på Min side på ndla.no, og kan deretter gå videre til ai.ndla.no.

Osloskolens veiledning for bruk av KI

Osloskolen har utviklet sine egne retningslinjer for det de kaller for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i skolen.

De har også utviklet en egen chatbot som lærere og elever kan få tilgang til, som ikke lagrer personopplysninger.

Veiledningen gjelder i første omgang ut april 2024, og er som følger:

Dette er kun Osloskolen sin veiledning, og ikke nasjonale regler for alle skoler.

Hør med læreren på skolen din om det er noe du lurer på.

Kunstig intelligens har kommet for å bli

Selv om vi ikke vet hvor utviklingen vil ende, er det ganske sikkert at kunstig intelligens har kommet for å bli.

Verktøyene vi får tilgjengelig vil fortsette å påvirke hvordan vi jobber – både på skolen og i arbeidslivet.

Å lære seg å bruke verktøyene på en god måte vil dermed ikke bare bli viktig for din egen skolegang og læring, men også for din rolle i arbeidslivet senere.

Les også:

TA DISKUSJONEN I KLASSEROMMET: Det er viktig å være åpen om bruken av kunstig intelligens på skolen, og hvordan det kan og ikke kan brukes. Foto: Jonathan Kemper/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider