I Norge har vi fem forskjellige førerkortmodeller som er gyldige (små rosa i bankkortformat, to versjoner av stort rosa samt liten grønn bok). Disse førerkortmodellene er også gyldige i alle EU-/EØS-land, men vi vil anbefale deg å bytte til EØS-modellen (bankkortformat) dersom du skal reise til utlandet, slik unngår du misforståelser. Særlig anbefaler vi deg å bytte inn det grønne (liten grønn bok) som ikke har internasjonale klassebetegnelser.

 

Internasjonalt førerkort utenfor EU/EØS

Skal du kjøre bil i land utenfor EU-/EØS-område, godtar mange land EØS-modellen slik at du ikke trenger internasjonalt førerkort i tillegg. Statens vegvesen anbefaler likevel at du tar kontakt med myndighetene i det aktuelle landet, eller landets ambassade i Norge for å forhører deg om hvilke regler som gjelder.

Internasjonalt førerkort får du ved henvendelse til NAF (Norges Automobil Forbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Motorførerenes Avholdsforbund).

 

Øvelseskjøring i utlandet

Reglene for øvelseskjøring er forskjellige i alle land. Legg derfor ikke øvingskjøring i privat regi til utlandet. For å øvelseskjøre i Sverige må ledsager ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. I Danmark er det forbudt å øvelseskjøre privat.

 

Innbytte av utenlandsk førerkort

For en nøyere beskrivelse av reglementet, se kapittel 10 på lovdata.no.

 

Førerkort utstedt i EU/EØS-land

Disse førerkortene er gyldige for kjøring i Norge så lenge førerkortet er gyldig i det landet det ble utstedt. Har man et EU/EØS-førerkort og flytter til Norge, er førerkortet gyldig for kjøring i Norge så lenge førerkortet er gyldig. Det er likevel viktig å huske på at førerkortet ikke er gyldig lengre enn gyldighetsperioden for tilsvarende norske førerkortklasser. Førerkort i tunge klasser kan derfor være gyldig i inntil 5 år etter at fast bopel ble etablert i Norge.

 

Førerkort utstedt i land utenfor EU/EØS

Førerkort utstedt utenfor EU eller EØS, kan kun brukes for besøkskjøring i Norge i 3 måneder. Det samme gjelder dersom du får fast bopel i Norge. Selv om førerkortet tas i USA, der aldergrensen enkelte plasser er 16 år, gjelder fortsatt norske regler om at fører må være 18 år for å kunne kjøre på norske veier.

 

Kilder/les mer: Lovdata.no og Statens Vegvesen