Med det norske førerkort ditt kan du kjøre i alle EU- og EØS-land. Her finner du en oversikt over hvilke land som er med i EØS-samarbeidet.

Kjøre i land utenfor Europa/EU/EØS?

Mange land godtar det vanlige, rosa norske førerkortet, men Statens vegvesen anbefaler at du tar kontakt med ambassaden for det aktuelle landet du skal til. Sjekk med dem hvilke regler som gjelder før du drar på tur.

Internasjonalt førerkort

Hvis du ikke kan bruke et norsk førerkort i det landet du skal til, må du skaffe deg et internasjonalt førerkort. Dette får du hos NAF (Norges Automobil Forbund) eller KNA (Kongelig Norsk Automobilklub).

 

 

Øvelseskjøring i utlandet

Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du sjekke og følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land.

For å øvelseskjøre f.eks. i Sverige må dens som er med deg (ledsageren) ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. I Danmark er det enda strengere, og forbudt å øvelseskjøre privat.