Disse lovbruddene gir prikker i førerkortet

Målet med prikkbelastning er å hindre uforsiktig kjøring for å få ned tallet på antall skadde og drepte i trafikken. Her kan du lese hvilke synder som gjør at du kan få prikker på førerkortet.

Politimotorsykkel (colourbox.com)
PRIKK: Stopper politiet deg for ulovlig kjøring, kan prikkbelastnng på førerkortet være en av straffemidlene de har.

Bryter du vikepliktsreglene, kjører med trimmet motorsykkel, kjører for fort eller bryter andre trafikkregler, risikerer du å få en eller flere prikker i førerkortet ditt. Prikkbelastningen brukes som en slags advarsel, og får du flere enn åtte prikker i løpet av tre år mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder.

Førere med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden. Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter fire prikker.

Hva kan du få prikker for?

Hele forskriften om prikkbelastning kan du lese her på lovdata.no.

 • Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere (to prikker).
 • Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere (tre prikker).
 • Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere (to prikker).
 • Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere (tre prikker).
 • Kjøring mot rødt lys (tre prikker).
 • Ulovlig forbikjøring (tre prikker).
 • Brudd på vikeplikten (tre prikker).
 • Kjøring i sperreområde (tre prikker).
 • For liten avstand til kjøretøyet foran (tre prikker) .
 • Kjøring med trimmet motorsykkel/moped (tre prikker).
 • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år (to prikker).

Hvem kan gi meg prikker på førerkortet?

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks).

Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg (bot), eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetenene.

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken. Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.

Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.

Ønsker du å sjekke om du har prikker må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha med deg legitimasjon. Statens vegvesen kan gi generell informasjon om ordningen på telefon 22 07 30 00, men kan ikke svare deg på om du har prikker eller ikke.

Fakta

Prikkbelastning i førerkortet

 • Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
 • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
 • Varselbrev sendes etter fire prikker.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 25.03.2019

Offentleg og kvalitetssikra
Politimotorsykkel (colourbox.com)
PRIKK: Stopper politiet deg for ulovlig kjøring, kan prikkbelastnng på førerkortet være en av straffemidlene de har.

Fakta

Prikkbelastning i førerkortet

 • Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
 • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
 • Varselbrev sendes etter fire prikker.
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente