Hopp til hovedinnholdet

Disse lovbruddene gir prikker i førerkortet

Politimotorsykkel (colourbox.com)
PRIKK: Stopper politiet deg for ulovlig kjøring, kan prikkbelastnng på førerkortet være en av straffemidlene de har.

Målet med prikkbelastning er å hindre uforsiktig kjøring for å få ned tallet på antall skadde og drepte i trafikken. Her kan du lese hvilke synder som gjør at du kan få prikker på førerkortet.

Offentlig og kvalitetssikret
Politimotorsykkel (colourbox.com)
PRIKK: Stopper politiet deg for ulovlig kjøring, kan prikkbelastnng på førerkortet være en av straffemidlene de har.

Bryter du vikepliktsreglene, kjører med trimmet motorsykkel, kjører for fort eller bryter andre trafikkregler, risikerer du å få en eller flere prikker i førerkortet ditt. Prikkbelastningen brukes som en slags advarsel, og får du flere enn åtte prikker i løpet av tre år mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder.

Førere med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden. Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter fire prikker.

 

Hva kan du få prikker for?

Hele forskriften om prikkbelastning kan du lese her på lovdata.no.

 • Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere (to prikker).
 • Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere (tre prikker).
 • Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere (to prikker).
 • Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere (tre prikker).
 • Kjøring mot rødt lys (tre prikker).
 • Ulovlig forbikjøring (tre prikker).
 • Brudd på vikeplikten (tre prikker).
 • Kjøring i sperreområde (tre prikker).
 • For liten avstand til kjøretøyet foran (tre prikker) .
 • Kjøring med trimmet motorsykkel/moped (tre prikker).
 • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år (to prikker).

 

Hvem kan gi meg prikker på førerkortet?

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks). Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg (bot), eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

 

 

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetenene. Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken. Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.

Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.

Ønsker du å sjekke om du har prikker må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha med deg legitimasjon. Statens vegvesen kan gi generell informasjon om ordningen på telefon 22 07 30 00, men kan ikke svare deg på om du har prikker eller ikke.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
26.03.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det straffbart å sitte på med en som ikke har førerkort?
Hei Dersom kameraten din kjører uten førerkort og dere blir stoppet av politiet, vil kameraten din få et forelegg (bot) for kjøring uten førerko...
Har førerkort på prøvetid, hva skal til for at jeg mister lappen? Hvor mange prikker får jeg for å kjøre for fort? 
Hei Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B (personbil) får alle en prøvetid på 2 år. Dersom du får førerkortet inndratt i denne tide...
Hva som må til for å miste førerkortet under prøvetiden på to år?
Hei! Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B (personbil) får alle en prøvetid på 2 år. Dersom du får førerkortet inndratt i denne t...
Prikkbelastning - slettes prikkene?
Hei   I Forskrift om prikkbelastning heter det i § 4 følgende:   "Den som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal tap...
Bot etter gjennomsnittsmåling av hastighet. 
Hei Vegvesenet har laget en god oversikt over hvordan gjennomsnittsmålinger av fart fungerer. Du kan se oversikten denne her.  Som du ser av overs...
Straff for å kjøre trimmet moped, utsettelse på lappen?
Hei Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd. Blir du tatt med trimmet moped får du et forenklet forelegg på kr 5.50...
Hva er konsekvensen av å sovne bak rattet?
Hei Det er umulig for meg å si deg noe om straffeutmålingen siden dette er en oppgave for politiet. Hvis du har nærmere spørsmål i forhold til d...
Godkjent vandel for å kunne ta førerkort
Hei Det at du ble tatt for å stjele vil ikke hindre deg i å kunne ta førerkortet. Grunnen til at man sjekker at personer som ønsker å ta ...
Hvor lenge blir prikkene du får i prøvetiden på førerkortet stående?
Hei Det stemmer at prikker man får i prøveperioden teller dobbelt. Dette følger av Forskrift om prikkebelastning § 3. Årsaken til dette systemet...
Jeg ble nylig stoppet for promillekjøring med båt.
Hei Promille mellom 0,8 og 1,5 straffes med bøter. Er promillen høyere, kan straffen bli fengsel. Boten settes normalt til en tredels brutto måned...
Hvem får pengene jeg betaler i bot?
Hei Pengene du må betale i bot går ikke til den personen man har gjort noe dumt med, pengene går til staten. Dersom du hadde blitt ilagt/idømt e...
Kan en passasjer får straff for å sitte på med em moped ?
Hei Ja, du kan få bot, utsettelse på førerkort og erstatningsansvar hvis du sitter på med en moped da dette er ulovlig. Hilsen Statens vegvese...
Hva skjer hvis jeg kjører bil og har glemt førerkortet hjemme?
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 24 at fører alltid skal ha førerkortet med seg. Har man glemt førerkortet kan politiet ilegge et gebyr på 5...
Kjøring uten bilbelte
Hei Reglene om dette finner vi i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn. I § 1 er det bestemt at bilbelte skal bruk...
Hvor lang tid tar det før et bilde fra fotoboks er registrert hos politiet
Hei Dere har selv tatt kontakt med ATK og fått vite at det noen ganger kan ta litt tid. Ble bildet tatt i helgen er det nok litt tidlig å forvente ...
Mistet lappen 6 mnd, når kan jeg kjøre opp på nytt?
Hei   Du kan ta kontakt med Statens vegvesen på tlfnr 815 48 000 valg nr 3 for informasjon rundt sperrefristen din. Det er bare de som kan gi inf...
Se alle