Disse lovbruddene gir prikker på førerkortet

Målet med prikkbelastning er å hindre uforsiktig kjøring og få ned tallet på antall skadde og drepte i trafikken. Her er syndene som kan gi deg prikker i førerkortet.

Sist oppdatert: 25.07.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Politi på motorsykkel
PRIKK: Stopper politiet deg for ulovlig kjøring, kan prikkbelastning på førerkortet være en av straffemidlene de har. Foto: Colourbox

Bryter du vikepliktsreglene, kjører med trimmet motorsykkel, kjører for fort eller bryter andre trafikkregler, risikerer du å få en eller flere prikker i førerkortet ditt.

Prikkbelastningen brukes som en slags advarsel, og får du flere enn åtte prikker i løpet av tre år mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder.

Førere med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden. Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter fire prikker.

Hva kan du få prikker for?

 • Kjøre 11-15 km/t over fartsgrensen i 60-sone eller lavere (to prikker)
 • Kjøre 16 km/t eller mer over fartsgrensen i 60-sone eller lavere (tre prikker)
 • Kjøre 16-20 kmt/t over fartsgrensen i 70-sone eller høyere (to prikker)
 • Kjøre 21 kmt/t eller mer over fartsgrensen i 70-sone eller høyere (tre prikker)
 • Kjøre på rødt lys (tre prikker)
 • Ulovlig forbikjøring (tre prikker)
 • Brudd på vikeplikten (tre prikker)
 • Kjøre i sperreområde (tre prikker)
 • For liten avstand til kjøretøyet foran (tre prikker)
 • Kjøre med trimmet motorsykkel/moped (tre prikker)
 • Ikke sikret passasjerer under 15 år (to prikker)
 • Brudd på mobilbruksforbud (tre prikker)

Du kan lese mer om prikkbelastning på vegvesen.no.

Fakta

 • Har du førerrett i klasse B, og gjør en overtredelse i prøveperioden, kan du straffes med dobbelt antall prikker.
 • Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
 • Varselbrev sendes etter fire prikker.

Hvem kan gi meg prikker i førerkortet?

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks).

Du vedtar (godtar) et forenklet eller et vanlig forelegg (bot), eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Når fjernes prikker fra førerkortet?

Har du blitt fratatt førerkortet, vil prikkene fjernes når du får tilbake førerretten igjen.

Ellers blir prikkene slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken.

Hvorfor har vi prikkbelastning?

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med det er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.

Hvor kan jeg sjekke antall prikker jeg har?

Ønsker du å sjekke om du har prikker, kan du logge inn med elektronisk ID på politiets nettsider.

Har du ikke elektronisk ID, må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha med deg legitimasjon. Statens vegvesen kan ikke svare deg på om du har prikker eller ikke.

Politi på motorsykkel
PRIKK: Stopper politiet deg for ulovlig kjøring, kan prikkbelastning på førerkortet være en av straffemidlene de har. Foto: Colourbox

Fakta

 • Har du førerrett i klasse B, og gjør en overtredelse i prøveperioden, kan du straffes med dobbelt antall prikker.
 • Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
 • Varselbrev sendes etter fire prikker.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider