Hva er rasisme?

Rasisme kan finnes i mange ulike former. I denne teksten prøver vi å forklare det.

Sist oppdatert: 08.11.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Beskytter seg med å holde opp hånda (colourbox.com)
RASISME: Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Rasisme kan være fordommer, hatefulle kommentarer og handlinger, stereotypier, hets, trakassering, utestengning og diskriminering på grunn av blant annet etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge.

Rasisme er vondt og vanskelig for den som opplever det. Det blir ekstra vondt hvis ingen stopper det som skjer. Den som opplever rasisme, føler seg ofte krenket og mindre verdt, og det kan gå ut over selvfølelsen.

Dette er rasisme

Ikke alle er enige om hva som kjennetegner rasisme. Felles for ulike forståelser av rasisme er tanken om at enkeltmennesker kan reduseres til grupper basert på nasjonalitet, utseende, kultur, religion eller andre kjennetegn. Disse kjennetegnene som noen mennesker dømmer andre for består ofte av egenskaper man ikke kan forandre.

Å dømme andre mennesker på grunn av dette viser at de som gjør det ikke forsår at kulturer er sammensatte og i stadig forandring.

Tidligere trodde noen at man kunne dele mennesker inn i raser, og at disse kunne rangeres etter verdi. Dette vil si at disse menneskene mente noen raser var bedre enn andre. Rase er et begrep som brukes om dyr som har ulike biologiske egenskaper, men som tilhører samme art (f.eks. hunderaser).

I dag er de fleste enige om at mennesker ikke kan rangeres, og at rasebegrepet ikke kan brukes om mennesker - likevel er det ordet "rase" som har gitt opphav til ordet rasisme. I dag handler rasisme om mer enn rase.

Rasisme kommer i ulike former

Rasisme handler blant annet om fordommer, hatefulle kommentarer og handlinger, hets, trakassering, stereotypier, utestengning og diskriminering basert på for eksempel etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge.

Det finnes mange forskjellige former for rasisme. PÅ denne nettsiden kan du lese mer om dette.

Hverdagsrasisme og rasisme på skolen

Mange ungdommer forteller at de har opplevd rasisme på skolen.

En jente på 18 år forteller dette:

«Jeg ble mobbet på barneskolen for å være mørk. Ble kalt forskjellige navn, som bæsj, brunost, neger».

Også i kollektivtrafikken og på gaten, i butikker, og i møte med politi eller vektere, melder ungdommene fra om opplevelser med rasisme og etnisk diskriminering. Det kan for eksempel dreie seg om grove, rasistiske utsagn fra fremmede:

«En venninne ble spyttet på fordi hun bruker hijab og hun ble kalt jævla terrorist». (Jente, 17 år)

Hva sier loven?

Straffeloven har bestemmelser om blant annet hatefulle og truende ytringer knyttet til etnisitet, hudfarge og religion. Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr trakassering og diskriminering på grunn av blant annet etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, hudfarge og religion.

Denne loven gir også offentlige myndigheter, som for eksempel skoler, plikt til å jobbe aktivt mot diskriminering og for likestilling.

Beskytter seg med å holde opp hånda (colourbox.com)
RASISME: Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Likestilling og diskriminering

Les mer