Når kan man bli fratatt lappen?

Bryter du visse trafikkregler, kan du få førerkortet inndratt midlertidig eller permanent. Her ser du hvilke lovbrudd det gjelder, og hva du må gjøre for å få lappen tilbake.

Sist oppdatert: 20.09.2022 Av: Statens vegvesen, i samarbeid med ung.no

Politimann langs bilveien utfører fartskontroll med lasermåler.
FARTSKONTROLL: Kjører du for fort, kan du risikere å bli fratatt førerkortet. (Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen)

Brudd på fartsreglene, uaktsom kjøring og promillekjøring kan resultere i at førerkortet ditt blir inndratt.

Det er verdt å merke seg at disse lovbruddene også kan gi straff i form av bøter, samfunnsstraff eller fengsel i noen tilfeller.

Fartsgrenser og inndragelse av førerkort

Kjører du for fort, vil du i de fleste tilfeller få en fartsbot – formelt kalt et forenklet forelegg – og prikker i førerkortet. (Se mer informasjon om prikker lenger ned i artikkelen). Betales ikke boten, risikerer du fengselsstraff i stedet.

Priser på fartsbøter kan du lese mer om i denne ung-artikkelen.

Kjører du veldig mye over fartsgrensen, kan du miste førerkortet direkte. Det gjelder for eksempel hvis:

 • du kjører mer enn 25 km/t over fartsgrensen i 60-sone eller lavere
 • du kjører mer enn 35 km/t over fartsgrensen i 70-sone
 • du kjører mer enn 40 km/t over fartsgrensen på motorvei hvor fartsgrensen er 90 km/t eller høyere

Førerkortet kan bli inndratt midlertidig eller permanent

Hvor fort du kjører, og i hvilken fartssone lovbruddet skjer, spiller inn på hvor lenge du blir fratatt lappen. Her vil det også kunne være variasjoner.

Kjører du for eksempel i 80 km/t i 50-sonen, kan førerkortet bli inndratt i mellom tre og seks måneder. I de fleste tilfeller vil tap av førerretten vare i mellom tre måneder opptil tre år.

Se flere eksempler på fartsoverskridelser og lengde på inndragelse på Lovdata.no.

I spesielle tilfeller – der brudd på fartsgrensen eller annen uaktsom kjøring har resultert i alvorlig personskade eller død – kan det ved dom bestemmes at den skyldige mister førerretten for mer enn tre år eller for alltid.

Mange prikker kan føre til inndragelse av førerkortet

Får du mer enn åtte prikker i førerkortet over en treårsperiode, blir førerkortet inndratt i seks måneder. Du kan med andre ord miste lappen, selv om det siste lovbruddet du begikk normalt ikke ville gitt denne konsekvensen alene.

Les mer om prikkbelastning i artikkelen nedenfor:

Fratatt lappen – hva nå?

Hvis du har blitt fratatt lappen og lurer på hva som skjer videre, kan du ta kontakt med:

 • Statens vegvesen
  Logg deg inn på vegvesen.no/dinside med BankID. Der kan du se om sperrefristen – altså perioden du ikke har lov til å kjøre – er lagt inn og hvilke vilkår som gjelder i din sak. Du vil også kunne søke om å få førerkortet tilbake. Alternativt kan du få hjelp ved å møte på en trafikkstasjon med gyldig legitimasjon der.
 • Konfliktrådet
  Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.
 • Ung.no
  ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv – eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.
Politimann langs bilveien utfører fartskontroll med lasermåler.
FARTSKONTROLL: Kjører du for fort, kan du risikere å bli fratatt førerkortet. (Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen)

Spørsmål og svar

Temasider