Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

   Drikker alkohol på offentlig sted

   - Drikker alkohol på offentlig sted

   Jeg og noen venner tok noen pils i en park der vi bor. Men da vi skulle gå kom politiet. Vi hadde ølbokser som vi gikk og drakk av, og politiet skrev ned navnene våre. Er det så farlig at vi drakk litt da, vi bråkte jo ikke eller noe. Hva skjer nå?

   To gutter drikker øl i parken (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass. Dette betyr at det forbudt å drikke øl i parken.

   Hva kan straffen bli?

   Etter alkoholloven § 10-1 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for slike brudd på alkoholloven. Den mest sannsynlige straffen for drikking på offentlig sted er en bot.

   Bakgrunnen for disse reglene er at drikking av alkohol på slike steder kan skape utrygghet for andre mennesker som er der. Dessuten medfører bruk av alkohol økt risiko for vold, bråk og hærverk.

   Hvis man er under 18 år, kan politiet etter politiloven § 13 pålegge den mindreårige og foreldrene å møte politiet til samtale for å forebygge ytterligere lovbrudd. Politiet kan også sende en bekymringsmelding til barnevernet om forholdet.

   Hva havner på rullebladet?

   Straff for å drikke alkohol på offentlig sted vil som hovedregel ikke bli tatt med på en vanlig/ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40.

   Straff for å drikke alkohol på offentlig sted vil ikke bli tatt med på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

   Straff for å drikke alkohol på offentlig sted vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for å drikke alkohol på offentlig sted ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   RUSinfo: RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. RUSinfo gir faktainformasjon om rus og rusmidler, hjelper deg å finne frem til ulike hjelpetilbud og gir individuell veiledning. Du kan nå dem på chat, sende inn spørsmål på nettsiden eller snakke med dem på tlf. 915 08 588.

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold