Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

   Går med hasj og andre narkotiske stoffer på meg

   - Går med hasj og andre narkotiske stoffer på meg

   Jeg får noen ganger litt hasj av en kompis som takk for at jeg hjelper ham med forskjellige greier. Jeg har jo ikke kjøpt stoffet, og hvis jeg ikke bruker det selv engang: Er det ulovlig å bare gå rundt med det i lomma?

   Hender ruller en joint

   Hva sier loven?

   Du bryter nå legemiddelloven § 24 som sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika.

   Hva kan straffen bli?

   Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler.

   Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

   Hva kommer på rullebladet?

   Straff for besittelse av hasj vil som hovedregel ikke bli tatt med på en vanlig/ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40.

   Straff for besittelse av hasj vil ikke bli tatt med på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

   Straff for besittelse av hasj vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for besittelse av hasj ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   RUSinfo: RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. RUSinfo gir faktainformasjon om rus og rusmidler, hjelper deg å finne frem til ulike hjelpetilbud og gir individuell veiledning. Du kan nå dem på chat, sende inn spørsmål på nettsiden eller snakke med dem på tlf. 915 08 588.

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold