Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

   Hadde sex med noen som sov

   - Hadde sex med noen som sov

   Jeg ble med en jente hjem fra byen forrige helg. Begge var ganske fulle, og vi lå sammen. Hun var like mye med på det som meg og tok masse initiativ, men jeg er ikke helt sikker på om hun var våken hele tiden mens vi holdt på. Nå har hun anmeldt meg for voldtekt. Jeg husker ikke alt som skjedde, men er veldig redd nå. Kan jeg straffes for at vi lå sammen?

   Jente sover i seng (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Det følger av straffeloven § 291 at det er ulovlig å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløse eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen.

   Høyesterett har lagt til grunn at det ikke rammes av bestemmelsen dersom et par starter seksuelle handlinger som begge ønsker, og den ene sovner, mens den andre fullfører det påbegynte, men det må ikke endres til mer inngripende handlinger.

   Slik du har beskrevet det, vil altså ikke dette rammes av denne bestemmelsen.

   Hva kan straffen bli?

   Det følger av straffeloven § 291 at den som har seksuell omgang med noen som er bevisstløse eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år.

   Straffen er fengsel i minst 3 år dersom det er snakk om voldtekt til samleie mv. etter straffeloven § 292.

   Etter straffeloven § 294, straffes den som med grov uaktsomhet gjør seg skyldig i voldtekt, med fengsel i inntil 6 år. Dette innebærer at gjerningspersonen kan dømmes for grovt uaktsomt voldtekt dersom han eller hun er sterkt å bebreide for ikke å ha forstått at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av vold eller trusler, eller at den seksuelle omgangen skjedde med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen.

   Hvis du blir anmeldt, og det blir reist sak mot deg, må retten vurdere om du opptrådte grovt klanderverdig da du fortsatte med å ha sex med henne etter at hun hadde sovnet. Du kan lese mer om uaktsom voldtekt hos dinutvei.no.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

   UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

   * Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor.

   * DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

   * Støttesenter mot Incest (SMI) er en privat selvhjelpsorganisasjon, telefonnummer 23 31 46 50

   * Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon som betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold