Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

   Har anmeldt falsk voldtekt

   - Har anmeldt falsk voldtekt

   Jeg var så utrolig sinna på eksen min som gikk fra meg, at jeg anmeldte han for voldtekt. Hadde bare så lyst til å hevne meg, han hadde vært utro og behandlet meg som dritt. Nå har jeg roet meg litt og angrer veldig på anmeldelsen. Han har jo aldri voldtatt meg. Hva vil skje nå? Kan jeg straffes for dette?

   Jente står på togstasjonen og sjekker mobilen sin (Foto av Daria Nepriakhina på Unsplash.com)

   Hva sier loven?

   Etter straffeloven § 225 er det straffbart å anmelde en straffbar handling som ikke er begått.

   Hva kan straffen bli?

   Falsk anmeldelse etter straffeloven § 225 kan straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

   Hvis person du anmeldte ble siktet eller domfelt som følge den uriktige anklagen, kan du straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år etter straffeloven § 222.

   Grovt uriktig anklage kan straffes med bot eller fengsel i inntil 10 år i henhold til straffeloven § 223.

   Ved vurderingen av om den uriktige anklagen skal anses som grov, skal det blant annet vektlegges hvilke følger anklagen har eller kunne fått og anklagens art og innhold. Hvis en falsk anklage om voldtekt medførte siktelse eller domfellelse vil forholdet fort bli ansett som grovt.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

   UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

   * Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor.

   * DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

   * Støttesenter mot Incest (SMI) er en privat selvhjelpsorganisasjon, telefonnummer 23 31 46 50

   * Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000. Dette er en landsdekkende hjelpetelefon som betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

   UNG.NO: Har du flere spørsmål?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold