Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

   Har fest der mindreårige drikker alkohol

   - Har fest der mindreårige drikker alkohol

   Jeg er myndig og skal ha en privatfest. En del av de som skal på festen er mindreårige. De kommer sikkert til å drikke de også. Er jeg da ansvarlig for dem? Kan jeg få straff hvis de drikker siden det er min fest?

   Fest og alkohol (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Av alkoholloven § 1-5 følger det at det er ulovlig med salg, skjenking eller utlevering av alkohol til noen som er under 18 år. 

   Etter alkoholloven § 8-8 er det også ulovlig å kjøpe alkohol på vegne av noen som er under 18 år. Du har ikke skjenkebevilling, og drikking av medbragt alkohol på din fest vil dermed ikke regnes som skjenking i alkohollovens forstand.

   Du kan derfor ikke straffes for at mindreårige drikker medbrakt alkohol på din fest, så lenge du ikke overlater alkohol til mindreårige.»

   Hva kan straffen bli?

   Ungdom under 18 år som drikker alkohol, kan ikke straffes for dette. Dersom politiet blir kjent med det, vil imidlertid foreldrene som regel kontaktes, og i enkelte tilfeller blir det også meldt til barnevernet.

   Selv om du ikke har et strafferettslig ansvar, kan man jo tenke seg at du til en viss grad har et moralsk ansvar for å passe på at festen foregår i ordnede former.

   Dersom politiet får klager eller på annen måte blir gjort kjent med at det foregår en fyllefest med mindreårige tilstede, vil de nok gripe inn. En annen ting er at du antagelig står som ansvarlig overfor utleier for eventuelle skader eller lignende som blir gjort på lokalet eller interiør.

   Hva havner på rullebladet?

   At mindreårige drikker medbrakt alkohol på din fest er ikke straffbart, og kommer ikke på politiattesten din.

   Hvem kan hjelpe deg?

   RUSinfo: RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. RUSinfo gir faktainformasjon om rus og rusmidler, hjelper deg å finne frem til ulike hjelpetilbud og gir individuell veiledning. Du kan nå dem på chat, sende inn spørsmål på nettsiden eller snakke med dem på tlf. 915 08 588.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du får det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold