Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

   Har sex med noen som er under 16 år

   - Har sex med noen som er under 16 år

   Jeg er 19 og kjæresten min er 15. Kan jeg få straff for å ha samleie med henne? Selv om vi begge gjør det frivillig.

   Par som ligger i senga (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Straffeloven § 299-303 slår fast at den som har seksuell omgang med barn under 16 år kan straffes. Dette gjelder også selv om begge partene var under 16 år.

   Av straffeloven § 299-301 fremgår det at seksuell omgang med barn under 14 år karakteriseres som voldtekt. Straffeloven § 302 og 303 gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

   Imidlertid fremgår det av straffeloven § 308 at straffen kan bortfalle hvis de som har hatt den seksuelle omgangen er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

   Likevel - hvis den ene parten er svært ung, vil imidlertid ikke straffen bortfalle. På samme måte vil det at den yngste parten er svært moden for alderen, kunne gjøre at større aldersforskjeller kan godtas.

   Du kan lese mer om reglene for seksuell lavalder i artikkelen «Hva er seksuell lavalder?»

   Hva kan straffen bli?

   Straffeloven § 302 slår fast at den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år kan straffes med fengsel i inntil 6 år.

   Du har altså i utgangspunktet ikke lov til å ha sex med kjæresten din, selv om det er fullstendig frivillig fra hennes side. Aldersforskjellen mellom 19 og 15 er i grenseland for hva som godtas etter regelen om mulighet for straffbortfall. Det vil uansett avhenge av en konkret vurdering, hvis forholdet skulle bli anmeldt.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

   UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

   * Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor.

   * DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

   * Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon som driftes av Incestsenteret i Vestfold.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold