Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

   Kan jeg reise til USA når jeg har noe på rullebladet?

   - Kan jeg reise til USA når jeg har noe på rullebladet?

   Jeg ble tatt for nasking for noen år siden. Har tenkt å studere i USA etter videregående, og lurer på om det at jeg har noe på rullebladet får noe å si. Har hørt at det er vanskelig å få reise til USA med noe på rullebladet. Utenlandsstudier er noe jeg har drømt om bestandig, og USA er favorittlandet. Blir så lei meg hvis den tabben jeg gjorde en gang for lenge siden skal ødelegge planene mine.

   Frihetsgudinnen (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen.

   Dette skyldes at norske statsborgere faller inn under det såkalte Visa Waiver programmet, som gjør at det er tilstrekkelig at man fyller ut ESTA-registreringsskjemaet og betaler registreringsavgiften. Man må også ha et maskinlesbart pass.

   Hvis du har blitt siktet eller dømt for et kriminelt forhold i et hvilket som helst land, kan du imidlertid bli nødt til å søke om visum for innreise til USA.

   Har du blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man utenfor Visa Waiver programmet. Vi anbefaler at du kontakter den amerikanske ambassaden i Oslo hvis du er i tvil om du må søke visum.

   Har du planlagt å oppholde deg lengre i USA, for eksempel for å studere der, må du uansett søke om visum.

   Hovedregelen er at du heller ikke får visum hvis du er dømt for slike forhold som nevnt ovenfor. Her er det imidlertid noen unntak. Et av unntakene er hvis personen kun har begått et kriminelt forhold og strafferammen for forholdet var under 1 år, og dommen var på mindre enn 6 måneder.

   Et annet unntak var at forholdet skjedde før personen var fylt 18 år, og det har gått minst 5 år siden gjerningen ble begått. Selv om du ikke faller inn under unntakene, kan du etter søknad også få særskilt dispensasjon for innreise.

   I ditt tilfelle vil ikke forelegget du fikk for naskeri hindre deg i å få visum, siden naskeri kun har en strafferamme på 6 måneders fengsel.

   For nærmere informasjon om reise og visum til USA kan man sjekke ut nettsidene til Den amerikanske ambassaden i Oslo. Der finner du også kontaktinfo hvis du har ytterligere spørsmål rundt dette.

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold