Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

   Kjører med promille

   - Kjører med promille

   Jeg var på fest og fikk låne bilen til en kamerat for å kjøre og hente noen andre, siden jeg hadde drukket minst, bare to-tre halvlitere. Hvor streng straff er det for å kjøre når man bare er litt brisen?

   Hva sier loven?

   Å kjøre i påvirket tilstand er et brudd på vegtrafikklovens paragraf 22, som sier at det er straffbart å kjøre bil når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

   Les fakta om rusmiddelgrenser i trafikken på Oslo Universitetssykehus.

   Hva kan straffen bli?

   Lav promille (promille på 0,5 eller lavere), straffes med bot, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav a. Ved fastsettelse av boten tas det særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført, for eksempel vanskelige kjøre- og trafikkforhold, flere personer i bilen, o.l. Ved gjentatt kjøring med lavpromille kan det reageres med bot og betinget fengsel.

   I tillegg til boten vil bilførere som har førerkortet på prøve, som er de første 2 årene, miste førerkortet ved lavpromille. Inndragningstiden vil være minst 6 måneder.

   Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille vil straffen være bot og betinget eller ubetinget fengsel, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav b. Om reaksjonen blir betinget eller ubetinget fengsel vil være avhengig påvirkningsgraden, hvilke farer kjøringen har medført og om det er snakk om gjentatt promillekjøring. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for 1 til 2 år.

   Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille vil straffen være bot og ubetinget fengsel, vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav c. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for minst 2 år.

   Reglene om tap av førerrett følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. Av forskriften § 3-2 nr. 4 følger det at førerkortet kan inndras for en lengre periode dersom det er skjerpende omstendigheter i saken. Slike skjerpende omstendigheter kan være betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller annet rusmiddel, kjøring over lange strekninger, bilbrukstyveri mv. Tap av førerrett fastsettes da fra 2 til 5 år. Ved alvorlig skadefølge bør tapet fastsettes for 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

   Dersom noen kjører under påvirkning av narkotika eller legemidler ligger straffenivået på det samme som i promillesakene, men det må foretas en konkret vurdering på bakgrunn av hvilket stoff det er snakk om, og hvor påvirket føreren er.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester her.

   Hvem kan hjelpe deg?

   RUSinfo: RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. RUSinfo gir faktainformasjon om rus og rusmidler, hjelper deg å finne frem til ulike hjelpetilbud og gir individuell veiledning. Du kan nå dem på chat, sende inn spørsmål på nettsiden eller snakke med dem på tlf. 915 08 588.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

   Kjører med promille

   - Kjører med promille

   Jeg var på fest og fikk låne bilen til en kamerat for å kjøre og hente noen andre, siden jeg hadde drukket minst, bare to-tre halvlitere. Hvor streng straff er det for å kjøre når man bare er litt brisen?

   Hva sier loven?

   Å kjøre i påvirket tilstand er et brudd på vegtrafikklovens paragraf 22, som sier at det er straffbart å kjøre bil når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

   Les fakta om rusmiddelgrenser i trafikken på Oslo Universitetssykehus.

   Hva kan straffen bli?

   Lav promille (promille på 0,5 eller lavere), straffes med bot, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav a. Ved fastsettelse av boten tas det særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført, for eksempel vanskelige kjøre- og trafikkforhold, flere personer i bilen, o.l. Ved gjentatt kjøring med lavpromille kan det reageres med bot og betinget fengsel.

   I tillegg til boten vil bilførere som har førerkortet på prøve, som er de første 2 årene, miste førerkortet ved lavpromille. Inndragningstiden vil være minst 6 måneder.

   Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille vil straffen være bot og betinget eller ubetinget fengsel, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav b. Om reaksjonen blir betinget eller ubetinget fengsel vil være avhengig påvirkningsgraden, hvilke farer kjøringen har medført og om det er snakk om gjentatt promillekjøring. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for 1 til 2 år.

   Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille vil straffen være bot og ubetinget fengsel, vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav c. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for minst 2 år.

   Reglene om tap av førerrett følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. Av forskriften § 3-2 nr. 4 følger det at førerkortet kan inndras for en lengre periode dersom det er skjerpende omstendigheter i saken. Slike skjerpende omstendigheter kan være betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller annet rusmiddel, kjøring over lange strekninger, bilbrukstyveri mv. Tap av førerrett fastsettes da fra 2 til 5 år. Ved alvorlig skadefølge bør tapet fastsettes for 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

   Dersom noen kjører under påvirkning av narkotika eller legemidler ligger straffenivået på det samme som i promillesakene, men det må foretas en konkret vurdering på bakgrunn av hvilket stoff det er snakk om, og hvor påvirket føreren er.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester her.

   Hvem kan hjelpe deg?

   RUSinfo: RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. RUSinfo gir faktainformasjon om rus og rusmidler, hjelper deg å finne frem til ulike hjelpetilbud og gir individuell veiledning. Du kan nå dem på chat, sende inn spørsmål på nettsiden eller snakke med dem på tlf. 915 08 588.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Vold