Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

   Kjører trimmet moped

   - Kjører trimmet moped

   Hvorfor er det egentlig ulovlig å trimme mopeden sin? Kan jeg få noen straff for det eller hva skjer hvis jeg blir tatt?

   Mekker moped (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd.

   Der står det: Endringer som øker den maksimale hastighet eller ytelse på motorsykkel (herunder moped) utover grenser fastsatt for vedkommende gruppe av motorsykler i medhold av annet ledd, må ikke foretas.

   Hva kan straffen bli?

   Blir du tatt med trimmet moped får du et forenklet forelegg på kr 5850 etter forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1 nr. 8.

   Blir man tatt for trimming av moped, blir man også registrert med prikkbelastning på førerkortet, etter forskrift om prikkbelastning § 2 nr. 8.

   Man får i utgangspunktet 3 prikker for å bli tatt med trimmet moped. Førere i prøveperioden, som er de to første årene man har førerkort, får registrert dobbelt antall prikker, altså i dette tilfellet 6 prikker. Hvis man får 8 prikker i en periode på 3 år, mister man førerkortet for 6 måneder.

   Du må også sette mopeden i opprinnelig stand, det vil si fjerne trimmeutstyret. Etter det må du vise frem mopeden på trafikkstasjonen, og få den godkjent der. Du må betale et gebyr på rundt 500 kroner for en slik kontroll.

   Grunnen til at det er ulovlig å trimme mopeder er fordi mopeder ikke er konstruert for å kjøre i høy fart. Det er derfor farlig å kjøre moped i den farten man kan oppnå ved å trimme den.

   Hva havner på rullebladet?

   Forenklede forelegg kommer ikke på politiattesten. Straff for å kjøre trimmet moped vil derfor som hovedregel ikke komme på politiattesten din.

   Les mer om politiattester.

   Hvem kan hjelpe deg?

   STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Vold