Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

   Liker yngre jenter og utgir meg for å være en annen

   - Liker yngre jenter og utgir meg for å være en annen

   Jeg er en gutt på 20 som liker yngre jenter, synes det er lettere å være med de som er 12-13 år cirka. Pleier ofte å si at jeg er yngre enn jeg er når jeg chatter på nettet. Da er det flere jenter som vil snakke med meg. Kan jeg bli tatt?

   Skriver på pc (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Det er i utgangspunktet ikke forbudt å lyve på alderen når man chatter med andre. Å operere med fiktiv identitet på nettet er i seg selv ikke straffbart. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er forbudt å oppgi falskt navn, alder eller andre uriktige personlige opplysninger om seg selv, når man chatter med andre.

   Derimot er det forbudt å late som man er en annen person, altså å ta noen andres identitet. Det følger av straffeloven § 202 at det er straffbart å opptre med en annens identitet, eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller annen, eller for å påføre andre skade eller ulempe.

   Det følger av straffeloven straffeloven § 305 at det er ulovlig å i ord eller handling utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor personer under 16 år, eller tvinge eller forlede en person under 16 til å utvise slik atferd.

   Etter straffeloven § 306 kan den som har avtalt et møte med person under 16 år med den hensikt å ha sex med den mindreårige, straffes. Det er et krav at personen har kommet frem til møtestedet eller til et sted hvor møtestedet kan iakttas.

   Hva kan straffen bli?

   For brudd på straffeloven § 202, straffes man med bot eller fengsel inntil 2 år.

   For brudd på straffeloven § 305, straffes man med bot eller fengsel i inntil 2 år, mens man for brudd på straffeloven § 306 straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

   UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

   * Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor.

   * DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

   * Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon for incestutsatte og betjenes/driftes av Incestsenteret i Vestfold.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold