Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

   Bruker hasj

   - Bruker hasj

   Hva er straffen for å bli tatt i å røyke hasj? Har kjøpt og vil prøve å røyke for første gang. Hva skjer? Får man bot?

   Hasj (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av og å bruke narkotika.

   Hva kan straffen bli?

   Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler.

   Det vanlige er å gi et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

   Hva havner på rullebladet?

   Opplysninger om den straffen man har fått for besittelse og bruk av hasj vil som hovedregel ikke bli tatt med på en vanlig/ordinær politiattest.

   Det finnes likevel en mulighet for at opplysningene vil bli tatt med på en vanlig politiattest, dersom du ble ilagt flere straffereaksjoner da du fikk straff for bruk av hasj.

   Det betyr at hvis du blir ilagt straff for to lovbrudd samtidig, kan den samlede reaksjonen oppgis i den vanlige politiattesten. Dette følger av legemiddelloven § 24, jf. § 31 andre ledd og politiregisterloven § 40 nr. 3 bokstav c og nr. 4.

   Straff for besittelse og bruk av hasj vil ikke bli tatt med på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

   Straff for besittelse og bruk av hasj vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for besittelse og bruk av hasj ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

   Les mer om politiattester.

   Hvem kan hjelpe deg?

   RUSinfo: RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. RUSinfo gir faktainformasjon om rus og rusmidler, hjelper deg å finne frem til ulike hjelpetilbud og gir individuell veiledning. Du kan nå dem på chat, sende inn spørsmål på nettsiden eller snakke med dem på tlf. 915 08 588.

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold