Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

   Nekter å gjøre som politiet ber meg om

   - Nekter å gjøre som politiet ber meg om

   Forrige helg var jeg på byen med noen kamerater. Vi skulle inn på på et utested, men jeg ble nektet av vakta. Både kameratene mine og jeg ble veldig irritert og så hentet vakta politiet. De sa jeg skulle forlate stedet. Vi ble stående å diskutere en stund og alle var ganske sure. Politiet sa jeg ikke fikk slippe inn, men jeg ble med de andre likevel. Så skrev politiet ned navnet mitt og sånt. Får jeg noen straff?

   Politibil (foto: ung.no)

   Hva sier loven?

   Etter politiloven § 5 plikter enhver å straks rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel 2 i politiloven om utøvelse av politimyndighet.

   Hva kan straffen bli?

   Politiloven § 30 nr. 1 sier at man kan bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder hvis man unnlater å etterkomme politiets pålegg, tegn eller øvrige signaler etter politiloven § 5. Siden du ikke fulgte politiets pålegg om å forlate stedet, kan du risikere å bli straffet etter denne bestemmelsen. Den mest sannsynlige reaksjonen er et forelegg (en bot).

   En mulighet er at saken blir overført til konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med politiet. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din.

   For at saken skal overføres til konfliktrådet, må politiet spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

   Hva havner på rullebladet?

   Straff for å ikke følge politiets pålegg vil som hovedregel ikke bli tatt med på en vanlig/ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40.

   Straff for å ikke følge politiets pålegg vil ikke bli tatt med på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

   Straff for å ikke følge politiets pålegg vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for å ikke følge politiets pålegg ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

   som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

   Nekter å gjøre som politiet ber meg om

   - Nekter å gjøre som politiet ber meg om

   Forrige helg var jeg på byen med noen kamerater. Vi skulle inn på på et utested, men jeg ble nektet av vakta. Både kameratene mine og jeg ble veldig irritert og så hentet vakta politiet. De sa jeg skulle forlate stedet. Vi ble stående å diskutere en stund og alle var ganske sure. Politiet sa jeg ikke fikk slippe inn, men jeg ble med de andre likevel. Så skrev politiet ned navnet mitt og sånt. Får jeg noen straff?

   Politibil (foto: ung.no)

   Hva sier loven?

   Etter politiloven § 5 plikter enhver å straks rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel 2 i politiloven om utøvelse av politimyndighet.

   Hva kan straffen bli?

   Politiloven § 30 nr. 1 sier at man kan bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder hvis man unnlater å etterkomme politiets pålegg, tegn eller øvrige signaler etter politiloven § 5. Siden du ikke fulgte politiets pålegg om å forlate stedet, kan du risikere å bli straffet etter denne bestemmelsen. Den mest sannsynlige reaksjonen er et forelegg (en bot).

   En mulighet er at saken blir overført til konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med politiet. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din.

   For at saken skal overføres til konfliktrådet, må politiet spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

   Hva havner på rullebladet?

   Straff for å ikke følge politiets pålegg vil som hovedregel ikke bli tatt med på en vanlig/ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40.

   Straff for å ikke følge politiets pålegg vil ikke bli tatt med på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

   Straff for å ikke følge politiets pålegg vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for å ikke følge politiets pålegg ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

   som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold