Derfor skal du kildesortere

Usikker på hva du bør gjøre med søppelet ditt? Hvor skal det kastes og hva blir det brukt til?

Sist oppdatert: 29.10.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

Søppelkasse for matavfall, restavfall og plastemballasje
ENKELT: De fleste byer har gjort det enkelt å resirkulere hjemme. Foto: ung.no

Hvor skal jeg kaste søppelet mitt?

Potetgullpose? Isopor? Batterier? Hårspray? Usikker på hvor du skal kaste det? Sjekk det opp på sortere.no. På nettsiden kan du også skrive inn hvilke type avfall du ønsker å kaste, og hvor du bor. Ved å gjøre dette vil siden foreslå leveringsteder i nærheten, og du vil få informasjon om gjenvinningsstasjoner i ditt nærområde.

Hvorfor skal vi kildesortere?

Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mye søppel oppstår, og for å sørge for miljøvennlig behandling av det vi kaster.

Hvor mye søppel vi kaster i Norge har doblet seg siden tidlig på 1970-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag, vil vi doble avfallsmengden nok en gang innen 2030. For å skaffe materialer til å kunne produsere alle produktene som ender som avfall, brukes det stadig mer av våre naturressurser.

For eksempel fører denne produksjonen til å at også forbruket av drivstoff og energi øker. Det fører også med seg mer utslipp av farlige stoffer og drivhusgasser.

Hva kan vi gjøre med det?

Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at avfall oppstår. Det gjør vi ved å la være å kjøpe ting som blir fort ødelagt. Vi kan også lage gaver eller gi bort billetter til konserter, kino og lignende i stedet for å hele tiden gi nye ting. Vi kan også bytte ting eller arrangere loppemarkeder og/eller byttekvelder.

Hva er kildesortering og gjenvinning?

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. Vi kaster for eksempel ikke plast, glass, metall og drikkekartonger i samme søppelkasse, men sorterer det hver for seg. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene tilbake til fabrikken og bruke det som råvare i produksjon av nye varer. På denne måten bruker vi søppelet om igjen, og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser.

Når disse råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg som lager varmt vann og strøm til oppvarming av boliger og bedrifter. Ved mange avfallsdeponier samler de opp gass, og noen steder blir denne utnyttet til energiformål.

Materialgjenvinning betyr at avfallet blir sortert og gjenvunnet til nye materialer. Energigjenvinning er forbrenning med energiutnyttelse. Avfallet blir brent og varmen utnyttes til å skape varmt vann og strøm.

Hva blir kildesortert materiale brukt til?

Fakta

Usikker på hvor du skal kaste søppelet ditt? Sjekk hva du skal kaste hvor på sortere.no.

Søppelkasse for matavfall, restavfall og plastemballasje
ENKELT: De fleste byer har gjort det enkelt å resirkulere hjemme. Foto: ung.no

Fakta

Usikker på hvor du skal kaste søppelet ditt? Sjekk hva du skal kaste hvor på sortere.no.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?