Hvordan få slutt på mobbing?

Hva gjør du om du eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing? Og kan skolen fortelle det til andre hvis du sier ifra?

Sist oppdatert: 19.01.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Jente som ser betenkt ut i klasserommet
SI IFRA: Om du blir mobba selv eller opplever at andre blir det - si fra! Skolen din har plikt til å hjelpe deg. Foto: Colourbox.

Hva regnes som mobbing?

Opplevelsen av mobbing varierer fra person til person, og det er den som føler seg mobbet som bestemmer. Hvis du føler at du blir mobba, så er det mobbing. Du har rett til å ha det bra, og voksne rundt deg skal hjelpe deg hvis noen plager deg.

Mobbing kan for eksempel være:

 • å bli baksnakket
 • å få spredt et rykte om seg
 • å bli holdt utenfor
 • å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil
 • å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt
 • å bli slått, dyttet eller pirket på
 • å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
 • å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting
 • å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer
 • at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne

(Kilde: udir.no)

Si ifra raskest mulig!

 • Hvis du eller noen du kjenner opplever mobbing bør du snakke med noen om det så fort som mulig.
 • Du kan snakke med en lærer på skolen din, helsesykepleier, rådgiver eller noen andre i skoleledelsen.
 • Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine hvis du skal prate med skolen. De kan også avtale møtet. Prøv å være ærlig overfor foreldrene dine om hvordan du har det - de kan være en viktig støtte for deg.
 • Det kan også være lurt å ha med noen punkter når du vil prate om det, slik at du husker hva du vil si. Eksempler på dette kan være:
  1. Jeg synes ikke jeg har det trygt og godt på skolen.
  2. Jeg opplever mobbing på __ skole og utsettes for __ (beskriv så konkret som mulig hva det er du opplever).
  3. Jeg viser til Opplæringsloven kapittel 9A og ber om at det umiddelbart settes i gang tiltak for å gjøre skolehverdagen min trygg og god.
 • Hvis du synes det er vanskelig å prate med noen om det i skoletida kan du be foreldrene dine ta kontakt med dem utenom arbeidstid.
 • Om dette er vanskelig kan du også ta kontakte med Elev-, lærling- og mobbeombudet i ditt fylke for å få hjelp.

Skolen har plikt til å hjelpe deg

 • Skolene plikter å hjelpe deg når du blir utsatt for mobbing, eller ikke har det trygt og godt på skolen. Opplæringsloven kapittel 9 A gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd.
 • Rektor har ansvar for å sette inn tiltak for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at du skal føle deg trygg igjen og ha det bra.
 • Når du sier ifra skal skolen gjøre noe med saken innen fem dager. De må også lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Innholdet og tiltakene i planen skal være sånn at du forstår det, og du skal få vurdere om tiltakene fungerer eller ikke. Tiltakene skal handle om:
  1. Hvordan du som elev skal være trygg og bli tatt vare på
  2. Hvordan mobbingen skal stoppes
  3. Hvordan skolen skal jobbe med hele klassen for å få tilbake et godt og trygt klassemiljø

Det står i opplæringslovens § 9 A-4.

 • Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet eller plaget, skal personen alltid gripe inn. Dette gjelder både når du selv sier ifra, og om de får vite om mobbingen på andre måter.
 • Hvis du har meldt ifra om mobbing til skolen, og det tar mer enn fem dager før det gjøres noe med det, kan du melde saken din til Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen).
 • Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin, og kan deretter vedta konkrete tiltak som skolen må gjennomføre for at du skal få en trygg og god skolehverdag. Statsforvalteren kan også gi deg informasjon om rettighetene dine.

Statsforvalteren har et skjema du kan bruke for å melde fra. Her finner du digitalt skjema for å melde fra om mobbing.

Ta vare på bevis

 • Dersom skolen ikke forstår hva du opplever, eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder der du føler deg mobbet.
 • Husk at mobbing på nett også er ulovlig. Ta vare på meldinger, bilder og andre ting for å ha bevis.
 • Senere kan du diskutere episodene, og hvordan det fikk deg til å føle deg, med læreren din, helsesykepleier eller en annen voksen.
 • Mobbing kan mange ganger være usynlig for de som jobber ved skolen. Å beskrive episoder for dem kan hjelpe dem med å sette seg inn i din situasjon.

(Eksempel: Du kommer til skolen. I gangen utenfor klasserommet hilser du på en gjeng fra klassen din. Ingen hilser tilbake, de sender hverandre blikk og flytter seg unna deg. En av dem sier noe spydig til deg. Ingen lærere ser det som skjer.)

Hvordan hjelpe en venn som blir mobbet

 • Du kan si til vennen din at du skjønner hva som skjer, og at du gjerne vil hjelpe.
 • Hold det vennen din sier hemmelig - vis at du er til å stole på.
 • Du kan foreslå at vennen din kan få hjelp fra helsesykepleier eller en annen voksen de stoler på.
 • Ikke gi opp! Prøv å snakk med vennen din om dette flere ganger hvis personen ikke vil åpne seg den første gangen du prøver å snakke om det.
 • Tilby deg å bli med når vennen din skal si ifra om det til en voksen, det kan kanskje gjøre at vennen din tør å be om hjelp.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Skolen har ikke lov til å si til noen andre enn de som må vite om mobbingen at du har sagt ifra. De som må vite om mobbingen er de som skal gjøre noe med det. Du kan derfor trygt si ifra til voksne om mobbing, uten at andre trenger å få vite at det er du som har sagt ifra. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

Snakk om mobbing på skolen

Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape godt skolemiljø (Opplæringsloven kap. 9A-8) . Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse. Her finner du masse nyttig informasjon om elevråd og hva man kan gjøre som tillitsvalgt.

Du kan også foreslå for kontaktlæreren deres at dere med jevne mellomrom snakker om reglene mot mobbing felles i klassen. Det er viktig at både dere elever og lærerne er klar over hvilket ansvar dere har. Dette kan også gjøre de andre mer bevisste på hvilken oppførsel som er bra, og hvordan man ikke oppfører seg mot andre elever.

Mange som kan hjelpe deg

Elev-, lærling og mobbeombudene (ELMO) har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Barneombudet kjemper for barn og unges rettigheter. De har god erfaring med saker som handler om mobbing, og vil hjelpe deg alt de kan med tips og råd på veien.

Når mobbingen skjer hjemme

Noen opplever å bli mobbet av voksne, for eksempel av familiemedlemmer. Hvis du føler at du blir utsatt for mobbing hjemme, av foreldre eller søsken, kan du først prøve å snakke med dem om det og si at du ikke synes at de behandler deg noe bra. Hvis ikke det hjelper kan du alltid ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge, både på chat og telefon (116 111).

Oversikt over hjelpetjenester

Fakta

Stengt

MobbingVennskapSkolehverdagLikestilling og diskriminering
Jente som ser betenkt ut i klasserommet
SI IFRA: Om du blir mobba selv eller opplever at andre blir det - si fra! Skolen din har plikt til å hjelpe deg. Foto: Colourbox.

Fakta

Stengt

MobbingVennskapSkolehverdagLikestilling og diskriminering

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?