Innholdspolicy for ung.no

På ung.no skal ungdom få informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og hjelper dem med å ta gode valg.

Sist oppdatert: 17.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
STOLE PÅ: Du skal kunne stole på det du leser her på ung.no. Les mer om hvordan redaksjonen jobber. Foto: Daria Nepriakhina/Unsplash

Målgruppen til ung.no er ungdom i alderen 13–20 år. Alt innholdet på ung.no skal være tilpasset målgruppen vår. På ung.no skal ungdom få informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og hjelper dem med å ta gode valg.

Redaksjonens ansvar og rolle

Det er redaksjonen i ung.no som produserer, redigerer og vedlikeholder innholdet på ung.no. Vi har et tett samarbeid med fagpersoner, organisasjoner og andre offentlige aktører som bidrar med innhold og faglig kvalitetssikring av artikler.

Redaksjonen har ansvar for å tilpasse språk og innhold i artiklene til målgruppen vår. Dette gjelder også innhold som er levert av eksterne fagpersoner. Redaktøren i ung.no har det overordnede redaksjonelle ansvaret for innholdet på ung.no.

Innholdet vårt er kvalitetssikret og oppdatert

Du skal kunne stole på at det som står på ung.no er riktig. Vi går gjennom og oppdaterer artiklene våre jevnlig, og innholdet på ung.no skal være kontrollert av fagpersoner.

Vi bruker offentlige kilder så langt det er mulig, og kontrollerer alltid nettstedene vi lenker til. Vi oppdaterer ikke tidligere spørsmål og svar, men gir beskjed til leseren hvis spørsmålet er mer enn ett år gammelt.

Innholdet vårt er klart og tilgjengelig

Innholdet på ung.no skal være lett å finne, lett å navigere i og lett å forstå. Språk, presentasjon og tematikk skal være tilpasset ungdom. Alle artikler på ung.no skal være i tråd med interne retningslinjer. Ung.no skal være til stede i de kanalene ungdom selv bruker.

Innholdet vårt er relevant og brukerstyrt

Det er ungdommenes behov som er utgangspunkt for innholdet på ung.no. Redaksjonen lager artikler basert på spørsmål fra ungdom i spørretjenesten. Innholdet på ung.no skal dekke alle de viktigste sidene av det å være å være ungdom i dag – fra forelskelse, sommerjobb og førerkort til alvorlige temaer som vold, overgrep og mobbing.

Innholdet vårt er for alle ungdommer

Innholdet på ung.no skal være relevant for ungdom i hele Norge – uansett hvor du bor, hva slags kjønn du har, din legning, funksjonsevne, religion eller familiesituasjon. Ung.no skal speile mangfold, både i tekst, tematikk og bilder. Innholdet på ung.no er politisk uavhengig og uten reklame.

Det skal være trygt å bruke ung.no

Det skal være sikkert og trygt å bruke ung.no. Vi anonymiserer alle spørsmål som sendes inn i spørretjenesten. Det betyr at vi tar vekk navn eller andre opplysninger som kan si noe om hvem du er. Du kan når som helst be oss om å slette et spørsmål du har sendt inn til oss, hvis du vil det. Her kan du lese mer om personvern.

""
STOLE PÅ: Du skal kunne stole på det du leser her på ung.no. Les mer om hvordan redaksjonen jobber. Foto: Daria Nepriakhina/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider