Hopp til hovedinnholdet

Har psykologer taushetsplikt?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Har psykologen taushetsplikt?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for at du stiller oss spørsmål.

På lik linje med annet helsepersonell, har psykologer taushetsplikt.

Unntaket fra dette er hvis det er åpenbar fare for klienten eller andre. Psykologer kan da komme i en situasjon der de i følge loven må gi ut informasjon for å kunne beskytte andres liv og helse, eksempler på dette kan være ved selvmordsfare eller fare for at en klient vil skade andre. 

Mer informasjon om dette kan du finne på lovdata.no under pasientrettighetsloven: lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasientrettighetsloven*  Under §3.3 og §3.4 står det mer om taushetsplikt ift barn/ungdom under 18 år. 

Der står det at barn over 12 år selv kan være med å bestemme hvilken informasjon som skal gis til foreldre. Det står også at psykologer som har klienter under 18 år, kan bli pliktige til å  informere foreldre dersom det foreligger alvorlig bekymring for at ungdommen ikke kan ta vare på seg selv. 

Hvis man er under 18 år har psykologer også plikt til å underrette barnevernstjenesten dersom de har grunn til å tro at det skjer alvorlig omsorgssvikt. 

Hilsen psykologen
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser