Hopp til hovedinnholdet

Plenklipping

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Aldersgrense for plenklipping og kantklipping ? 16-17 år ?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Generelt er aldergrenser for bruk av gressklipper som følger:

 

Aldersgrense:        Gressklipper som skyves - 15 år.

                  Gressklipper som arbeidstaker sitter på - 16 år, max 30 km/t.

                  Kjøring på offentlig vei = veitrafikk loven, ref. traktor forskriften nr. 320)

 

Når personer under 18 år skal nyttes i arbeidet, skal arbeidsgiver foreta en vurdering av den risiko de utsettes for. Herunder opplæring og bruk av verneutstyr.

Risikovurderingen skal utføres før personer under 18 år tiltrer arbeidet og gjentas hver gang det skjer vesentlige endringer i arbeidsvilkårene mm. Arbeid av barn og ungdom reguleres direkte av arbeidsmiljøloven kapitel 11, og i en egen forskrift.

Legger videre med en tidligere mer utfyllende uttalelse om gressklippere:

 

”Gressklippere-Oversiktstabell-aldersgrenser

Alder

Maskintype

Merknad

Under  15 år eller ikke ferdig med grunnskolen

Kan  ikke settes til arbeid med gressklipper, så lenge dette er arbeid som kommer  inn under arbeidsmiljøloven

Forbud  mot barnearbeid

Arbeidsmiljøloven  § 34. Det er mulig at noen av unntakene i aml § 35 kan komme til anvendelse i  visse tilfeller

15-16  år

Kan  settes til arbeid med gressklipper uten selvtrekk forutsatt at arbeidsgiver  har risikovurdert arbeidet, og funnet at det er forsvarlig, jf forskrift om  arbeid av barn og ungdom, best.nr. 554 § 3 og § 8

Gressklipper  uten selvtrekk regnes ikke som motorredskap. Vegmyndighetenes 16-års  aldersgrense for fører av motorredskap gjelder derfor ikke.

Over 16  år

Kan  settes til føre kjøregressklipper (rider) og gressklipper med selvtrekk

Rider  og gressklipper med selvtrekk er definert som motorredskap i (jf  kjøretøyforskriften § 2-5). Da er det 16-års grense også ved kjøring utenom  veg (jf førerkortforskriften § 12-1

 

Oppsummering med nærmere henvisninger til forskrifter

Det er 16 års aldersgrense for bruk av både kjøregressklipper (gressklipper med førersete) og gåmanøvrert gressklipper med drift på hjula. Det går fram av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter (førerkortforskriften og kjøretøyforskriften) Se bl.a. førerkortforskriften § 12-1. De to nevnte gressklippertypene regnes som motorredskap. Det gjør at de får denne aldersgrensen.

 

Du behøver ikke førerkort for å bruke kjøregressklipper utenom veg, på privat veg og ved kryssing av veg (jf førerkortforskriften § 12-1)

Arbeidstaker som blir satt til å føre gressklipper må ha dokumentert opplæring, jf. forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2. Opplæring og dokumentasjon kan gis og utstedes av bedriften selv, forutsatt at virksomheten har kyndige personer som kan gi opplæring.

 

Hvis vi legger samme fortolkning til grunn for gressklipper, plikter arbeidsgiver plikter før personer under 18 år settes til arbeid, å vurdere risikoen med det arbeidet som skal utføres. Denne risikovurderingen skal bla omfatte arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning, arbeidstidsorganisering, ungdommens nivå mht opplæring og instruksjon.


Les mer om ungdom i arbeid

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med Ung.no


Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser