Hopp til hovedinnholdet

Har folk under 18 år lov til å legge bilder som involverer nakenhet ut på nettet?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei, jeg lurer på om folk under 18 som er over den seksuelle lavalder har lov til å legge ut videor/bilder som involverer nakenhet på nettet uten at det involverer sex eller er på en pornoside eller en side som facebook eller instagram.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det alltid (med noen unntak) ulovlig å publisere nakenhet av noen under 18 år. Hvor på nettet det gjøres har ingenting å si, og den seksuelle lavalder har ingenting å si.

Loven som dekker dette er § 311 i straffeloven, i kapittelet om seksuallovbrudd:
" Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som
a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,
c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale,
d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller
e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold.

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål. Bestemmelsen gjelder heller ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning."

Legg merke til at det her er snakk om “fremstillinger”, og ikke bare overgrepsmateriale. En fremstilling er en bl.a. hver form for avbildning, som et bilde eller et videoklipp. Legg også merke til unntaket der det er snakk om kunstprosjekter og lignende. Legg også merke til at unntaket der det er snakk om bilde av noen mellom 16 og 18 år, jevnbyrdig alder og utvikling og samtykke kun sier at straffen kan falle bort. Det er med andre ord ulovlig likevel, og bilde vil i alle tilfeller måtte fjernes.

Hilsen slettmeg.no i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Legger ut bilder av andre uten lov

Jenter ser på mobilen (colourbox.com)

Har lagt ut noen bilder på Facebook fra en skoletur vi var på. En av de i klassen vil at jeg skal slette bildene av henne, men jeg skjønner ikke hvorfor. Bildene er ikke noe farlige og viser ikke fest eller noe sånt. Hun sier bare at hun ikke synes hun så noe fin ut. Det er jo mine bilder. Kan hun kreve at jeg skal fjerne dem? Hva skjer om jeg ikke gjør det?

Les mer

Regler for bruk av bilder på internett

Jenter ser på mobilen (colourbox.com)

Kan du legge ut bilder av andre på internett uten å spørre dem om tillatelse? Hva er viktig å tenke gjennom før du legger ut bilder på nettet?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser