Hopp til hovedinnholdet

Hvor gammel må man være for å vitne i en sak?

Gutt 13 år
 

Spørsmål

Hvor gammel må man være for å vitne i en sak?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er egne regler om dette for straffesaker, og egne regler for andre saker, som vi kaller sivile saker.

En sivil sak kan for eksempel handle om erstatning, og der sier tvisteloven § 24-10 at hvis et barn under 12 år blir innkalt som vitne skal dommeren vurdere om det er nødvendig at barnet vitner. Hvis barnet er under 16 år bestemmer dommeren hvordan avhøret skal gjennomføres. Det skal i denne vurderingen tas hensyn både til barnet og til at saken blir godt nok opplyst. 

I straffesaker er det straffeprosessloven som gjelder, og ifølge reglene i denne loven er alle pliktige til å møte som vitne hvis de blir innkalt. Men det gjelder noen spesielle regler for barn som vitner. For eksempel har barn under 16 år som regel rett til at foreldrene er tilstede under avhøret.

I en del straffesaker vil det være tilrettelagt avhør av barn under 16 år. Dette gjelder for eksempel i saker der barnet har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller familievold. Tilrettelagte avhør foregår på barnehusene, og avhøret blir gjort av en i politiet som er spesielt utdannet til, og har erfaring med, å snakke med barn og ungdom i slike saker.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser