Hopp til hovedinnholdet

ønsker å gifte meg med en fra utlandet, men er utføretrygdet 

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei jeg er en gutt på 20 år og har blitt ung ufør i år. Jeg lurer på om at jeg har tenkt å hente kone fra utlandet fra asia og er det 24 årsgrense får å hente henne derifra eller er det andre regler for de med ung ufør. Og hvor lang tid tar der før hun kommer her. For 22 750 kr før skatt hver mnd. Blir takknemlig og det blir veldig hjelpsomt vis jeg får svar på det. Takk

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Reglene er slik at for å få familiegjenforening (at den personen du har giftet deg med, får opphold i Norge), er det som hovedregel krav til inntekt. 

I slike saker er det personen som bor i Norge som kalles "refereansepersonen" av utlendingsmyndightene (UDI), som avgjør slike saker. 

Reglene for utføretrygdete er som følger: 

Du som er referanseperson trenger ikke å ha hatt noen inntekt i fjor.

Hvor mye må referansepersonen tjene nå? 

Du som er referanseperson må ha en inntekt på minst 232 212 kroner i året før skatt. Det må være sannsynlig at du vil ha denne inntekten i minst et år framover. Du kan senere bli bedt om å dokumentere at du hadde denne inntekten det første året familiemedlemmet ditt var i Norge.

Du kan oppfylle kravet til inntekt enten gjennom trygden din, eller gjennom en kombinasjon av trygden din og andre inntekter.

Typene inntekt vi regner med i referansepersonens fremtidige inntekt

 • arbeidsinntekt
 • sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon fra Folketrygden
 • andre varige pensjoner eller faste periodiske ytelser (forsikringsutbetalinger eller lignende) 
 • introduksjonsstøtte for nyankomne innvandrere
 • lån eller stipend du får i forbindelse med utdanning 
 • hvis søkeren allerede er i lovlig arbeid i Norge, kan inntekten til søkeren regnes med for å fylle kravet

Du som er referanseperson kan ha en eller flere av disse typene inntekt. 

Disse typene inntekt regner vi ikke med i referansepersonens inntekt

 • økonomisk sosialhjelp
 • bostøtte
 • dagpenger og arbeidsavklaringspenger
 • stønader du får fordi du har barn
 • egne midler (penger på konto)

Referansepersonen kan ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp

Du som er referanseperson kan ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp (med unntak av bostøtte) fra NAV det siste året.

Hvis du mottok sosialhjelpen mens du ventet på trygdeytelser som står på listen over godkjent inntekt over, er dette greit.

Hvis du har mottatt sosialhjelp som en engangsutbetaling i løpet av de siste tolv månedene, er dette også greit.


Du kan lese mer om dette på UDI sine sider.  Saksbehandlingstiden kan være svært lang, avhengig av hvilket land familiemedlemmet kommer fra. Kontakt UDi for mer informasjon om dette. 

Hilsen ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Regler for å gifte seg i utlandet

Par gifter seg

Ekteskap som er inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge hvis:

 • En av partene ikke vil.
 • En av partene er under 18 år når de gifter seg.
 • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (stedfortrederekteskap og telefonekteskap).
 • En av partene allerede er gift.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser