Hopp til hovedinnholdet
Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no
Det mener jeg (ung.no)
Det mener jeg (ung.no)

utplassering hos et trefellings firma

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei jeg er på utplassering hos et trefellings firma. Lurte på om jeg kan klatre i trer såkalt arborist arbeid hvis jeg er under opplæring. Av en profesjonell arborist/trepleier

Besvart 14.09.2018 14:31
 

Svar
Hei

 

Unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring finner man i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-7.

Dersom arbeidet utføres som ledd i praktisk opplæring i skolens regi, eller praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt, kan ungdom mellom 15 og 18 år og som ikke er skolepliktig, utføre arbeid som nevnt i § 12-5 bokstav b til d og § 12-6 bokstav b til p.

Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i § 12-6 bokstav q til u, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene om sikkerhetsopplæring i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt 16 år og opplæring skjer under skolens kyndige veiledning.

Når ungdom settes til arbeid som nevnt i første, annet og tredje ledd, skal arbeidsgiver organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkeltes arbeidslivserfaring og modenhet, og ellers iverksette de tiltak som er nødvendige for å ivareta deres sikkerhet, helse og utvikling.

Arbeidsgiver skal sørge for at ungdom som settes til slikt arbeid, er underlagt tilsyn i nødvendig utstrekning av en erfaren og kompetent person.

Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser