Hopp til hovedinnholdet

Pause i arbeidstiden

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Jobber for en bensinstasjon med relativt høy trafikk. Jeg vet at jeg i følge lovverket har krav på en pause på 15 minutter om jeg jobber lengre enn 5.5 timer. Dette er en betalt matpause som ganske ofte faller bort da man som regel er alene på jobb. Dette har jeg tatt opp med arbeidsgiveren, der jeg også gjorde krav på å få eksempelvis 15 minutter ekstra betalt for den matpausen jeg ikke fikk. Her kom vi altså ikke til enighet. Han mener at jeg fult mulig kunne ta tre minutter nå, og to minutter da osv. Og bare legge bort maten når det kommer kunder. Etter min mening gir ikke dette grunnlag til å få slappet av i det hele tatt, noe som jeg ser på som halve poenget med en pause fra arbeidet. Jeg syntes ikke noe av dette kommer klart nok frem i Arbeidsmiljøloven. Hjelp!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausens lengde er ikke fastsatt i loven når arbeidstiden er under åtte timer, og loven sier ikke noe om pausens plassering. Dette skal imidlertid reguleres i den skriftlige arbeidsavtalen, jf. §14-6 første ledd bokstav j og k

 

Ellers skal pausen(e) til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er åtte timer eller mer. Hvis arbeidstakeren må oppholde seg på arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-9 (1).

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke plasseringen av pausene, men disse bør som utgangspunkt legges midt i arbeidsøkten. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves. Arbeidsgiver skal risikovurdere den jobben du gjør, og ut fra det vurdere behovet for pause. Har man et tungt belastende arbeid vil behovet for hyppigere pauser være større enn hvis jobben er av lettere karakter.

Pause er i utgangspunktet fritid og ikke arbeidstid. Annerledes er det hvis man ikke fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes pauserom – da vil pause regnes som en del av arbeidstiden.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke lønn, heller ikke om pause er betalt eller ikke. Lønn er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller via eventuell tariffavtale.
Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rettigheter når du jobber

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Les mer

Arbeidskontrakt og attest

Jente skriver kontakt (colourbox.com)

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb