Vilkårene for å få innvilget rettighet som ung ufør er at:

  • du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk
  • sykdommen er klart dokumentert av lege/spesialist
  • du søker om uføretrygd før fylte 36 år hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år

Rettigheter som ung ufør kommer til utbetaling fra du fyller 20 år. Sivilstand avgjør størrelsen på hva du kan få i minsteytelse som ung ufør.

* Er du ung ufør og lever sammen med ektefelle eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp.

* Er du ung ufør og enslig er minste årlige ytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp.

 

Det vurderes i hver enkelt sak hvorvidt en person oppfyller vilkårene for ung ufør beregning.

Når det gjelder uføreforsikring, så må du ta kontakt med et forsikringsselskap. Hvert forsikringsselskap har ofte forskjellige regler, så det er lurt å sjekke hos minst to.

Håper dette ga deg svar :-)