Hopp til hovedinnholdet

Ble tatt for hasj for 1,5 år siden - kan jeg jobbe i helsevesenet?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

For 1 og en halvt år siden ble jeg tatt av politiet for besittelse og bruk av cannabis, jeg fikk 4000 i bot og ble indratt førerkort påstått manglende edruelighet pga selvkrimalisering for et år. Etter ufattelig mye arbeid med advokat og ukentlige urinprøver fikk jeg tilbake mitt førersertifikat etter et halvt år. Jeg vil søke jobb som assistent v/helsevesenet (psykiatri) og må derfor levere inn politiattest. Mitt spørsmål til dere er derfor: 1. Vil dette komme opp i min politiattest og hindre meg i å få jobben? 2. Når vil denne saken evt. forsvinne helt fra mitt rulleblad? All hjelp vil settes så utrolig pris på!

Besvart 12.03.2019 19:45
 

Svar
Hei

Hvilke lovbrudd som skal fremgå av politiattesten opplistes i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd. Det skal anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av nærmere opplistede straffebestemmelser, dvs. en utvidet politiattest. 

Slik jeg forstår deg er du ilagt straffereaksjon for både bruk og besittelse av hasj. Dersom du ble ilagt straff med grunnlag i legemiddelloven vil opplysninger om den straffen man har fått for besittelse og bruk av hasj som hovedregel verken vises på en ordinær politiattest eller på den type politiattest som kreves etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det finnes likevel en mulighet for at opplysningene vil bli tatt med på en ordinær politiattest, dersom du ble ilagt flere straffereaksjoner da du fikk straff for bruk av hasj. Det betyr at hvis du blir ilagt straff for to lovbrudd samtidig, kan den samlede reaksjonen oppgis i den vanlige politiattesten. Dette følger av legemiddelloven § 24, jf. § 31 andre ledd og politiregisterloven § 40 nr. 3 bokstav c og nr. 4.

Straff etter straffeloven 

Dersom du derimot ble straffet med grunnlag i straffeloven § 231 så vil lovbruddet vises på attesten du må fremlegge etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det følger av straffeloven § 231 at: "Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika."

En anmerkning etter straffelovens § 231 på en attest etter helse- og omsorgstjenesteloven blir stående i tre år.

Selv om du har en anmerkning om lovbrudd etter straffeloven § 231 så er du ikke utelukket fra yrket etter loven. Det er i slike tilfeller opp til de som skal ansette deg å vurdere om du likevel er egnet for jobben. 

Du kan lese mer om ulike politiattester og hvor lenge lovbrudd fremgår av disse i vedlagte artikkel. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Les mer

- Har noe på rullebladet - noen yrker jeg ikke kan velge?

Gutt tenker (colourbox.com)

Jeg har noe på rullebladet og lurer på om det er noen jobber jeg ikke kan få da? Har tenkt litt på å bli psykolog eller lege...

Les mer

- Har fått noe på rullebladet - når blir det fjernet?

Gutt sitter foran PCen (colourbox.com)

Våren 2013 ble jeg ble anmeldt, og har betalt en bot for det jeg gjorde. Vet du når dette blir fjernet fra vandelen min? Vil dette hindre meg i å få noen jobber etter at det er fjernet fra vandelen?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb